Image

Всички новини

Клъстерът беше приет в SmartCityTech

Партньорството SmartCityTech включва 10 партньора от 7 различни страни от ЕС: Белгия, Дания, Германия, Испания, Италия, България и Португалия.

В партньорството са включени следните организации: DSP Valley, Brains Business, ZD.B, BICCnet, GAIA, SCC Cluster, AMEC, House of Energy, TICE.PT, Клъстер София град на знанието и Danish Sound Network.

Smart City Tech има за цел да повиши конкурентоспособността на компаниите от ЕС, като подкрепя разработването на решения, базирани на цифрови технологии, с цел развитие на устойчиви градски райони чрез прилагане на съвместна програма за сътрудничество.


Среща в Столична община

На 2.03.2020 Клъстер София град на знанието заедно с АИКБ проведоха среща с г-н Владимир Данаилов, заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София. Проведе се ползотворен разговор на тема как обединените бизнес, наука и университети могат да съдействат на общината да успее по дългия път на трансформиране на София в интелигентен град. 

На срещата участваха:


Стартира проектът MediaMotorEurope!

В началото на 2020 г. започна реализацията на международен проект MediaMotor Europe, финансиран по Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер София град на знанието. За реализация му към клъстера е сформиран екип. MediaMotorEurope (MME) ще стимулира разработването и внедряването на технологични решения за медийната индустрия в Европа и ще подкрепи група стартиращи и бързо развиващи се иновативни предприятия. За целта в България, Гърция, Белгия и Норвегия ще бъдат създадени четири иновационни хъба. В България ще функционира Sofia Knowledge City Innovation Hub, където за тясно сътрудничество ще бъдат привлечени


XVII международна научна конференция

На 20 - 21 март 2020 г. ще се проведе Седемнадесета международна научна конференция "ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ - БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА", която се организира от Международно висше бизнес училище https://ibsedu.bg/.  Клъстер София град на знанието е един от партньорите на събитието и ще вземе участие в основните дискусионни панели. Тематичните направления са: 

  • Цифрова трансформация на бизнеса;
  • Цифрова трансформация на образованието
  • Цифрова трансформация на научноизследователската дейност

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image