Image

Всички новини

Стартира проектът MediaMotorEurope!

В началото на 2020 г. започна реализацията на международен проект MediaMotor Europe, финансиран по Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер София град на знанието. За реализация му към клъстера е сформиран екип. MediaMotorEurope (MME) ще стимулира разработването и внедряването на технологични решения за медийната индустрия в Европа и ще подкрепи група стартиращи и бързо развиващи се иновативни предприятия. За целта в България, Гърция, Белгия и Норвегия ще бъдат създадени четири иновационни хъба. В България ще функционира Sofia Knowledge City Innovation Hub, където за тясно сътрудничество ще бъдат привлечени


XVII международна научна конференция

На 20 - 21 март 2020 г. ще се проведе Седемнадесета международна научна конференция "ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ - БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА", която се организира от Международно висше бизнес училище https://ibsedu.bg/.  Клъстер София град на знанието е един от партньорите на събитието и ще вземе участие в основните дискусионни панели. Тематичните направления са: 

  • Цифрова трансформация на бизнеса;
  • Цифрова трансформация на образованието
  • Цифрова трансформация на научноизследователската дейност

Среща в Столична община

На 2.03.2020 Клъстер София град на знанието заедно с АИКБ проведоха среща с г-н Владимир Данаилов, заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София. Проведе се ползотворен разговор на тема как обединените бизнес, наука и университети могат да съдействат на общината да успее по дългия път на трансформиране на София в интелигентен град. 

На срещата участваха:


Първа работна среща в Брюксел

На 24.02 и 25.02.2020 г. в гр. Брюксел се проведе първата работна среща на партньорите по проект 871552 - MediaMotorEurope - H2020-ICT-2018-20/H2020-ICT-2019-2. Домакин на срещата бе водещата по този проект организация V.R.T. Innovation. По време на срещата бяха взети важни решения по управлението на проекта и по разпределението на задачите и отговорностите. Освен представителите на Клъстер София град на знанието на срещата участваха  представители на останалите партньори:


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image