Всички новини

В изпълнение на поставените пред Клъстер София град на знанието цели за изграждане на организационен капацитет, интернационализация и създаване на успешни международни партньорства бяха организирани няколко работни посещения във водещи клъстерни организации, научни институти, акселератори, неправителствени организации и агенции, технологични паркове и организации на интелигентните градове в Австрия, Словения, Италия и Великобритания.

В края на юли и началото на месец август (30.07-03.08) Деян Пушкаров - експерт маркетинг и връзки с обществеността и Аделина Христова - експерт вътрешна комуникация към клъстера посетиха Великобритания и взеха участие в работни срещи с организации от град Лондон и град Питърбороу.

Интересно и много ползотворно премина срещата с Future Cities Catapult, една организация, която не само подпомага процеса на трансформация на градовете в  интелигентни градове (smart cities) чрез най-съвременните информационни технологии и Интернет на нещата, а по-скоро използва концепцията за управление на знанието и въздействието му върху икономическото развитие на градовете с изключителен фокус върху гражданите. С представителите на тази организация бяха обсъдени възможни общи инициативи в тази сфера и проекти за инфраструктурни иновации.

Посетени бяха два от най-успешните бизнес акселератора, а именно Collider Accelerator, който е един от петте топ акселератора за начално финансиране във Великобритания и The Bakery. По време на срещите бяха приведени редица доказателства за това, че включването на големи компании в процеса на създаване на нови предприятия и привличането на голям кръг от заинтересовани страни за създаване на предприемаческа и иновационна екосистема в града са изключително важни за успеха. От Collider Accelerator, представиха информация за опита им в комерсиализацията на иновации в областта на маркетинга и рекламата, а от The Bakery разясниха как те привличат големите компании и как работят по създаването на подходяща репутация на акселератора.

От голяма важност за клъстера беше срещата на нашите представители с London&Partners, една агенция, пряко ангажирана с промотиране дейността на кмета на град Лондон. Основната й задача е създаване на международна репутация на града за привличане на чуждестранни инвеститори. Агенцията представи методите и маркетинговите инструменти, които използва за привличане на инвеститори и таланти при изпълнението на проекти в областта на интелигентните градове. Като подходящ пример бе посочено събитието London Tech Week, което всяка година привлича над 55 хил. граждани и представители на високотехнологичния бизнес. По-късно същия ден бе направено посещение с дискусия в NESTA  - фондация за изследвания и насърчаване на иновациите в широк диапазон икономически сектори. По време на срещата бе представен опита на фондацията в проучване на пазара на смарт сити технологиите. Обсъдени бяха инициативите и дейностите на организацията, осъществявани в подкрепа на интелигентните градове, социалните каузи и иновациите в обществена полза.

Срещата с Opportunity Peterborough - организация, подпомагаща развитието на бизнеса в района, беше с фокус върху маркетинговата дейност и ангажирането на местните компании в подкрепа на интелигентния растеж на град Peterborough, както и разглеждане на програмите за привличане и задържане на таланти в града. Установени бяха възможности за създаване на партньорството с общината за работа по проекти за future & smart cities, кръговата икономика, решаване на градските предизвикателства и насърчаване на иновациите и предприемачеството.

В рамките на последния ден представителите на клъстера посетиха две технологични компании - Living PlanIT, създала първата UOS система в света, която в комбинация с продуктите, които поддържа, отключва пълния потенциал на данните, за да направи градовете по-добри, по-безопасни и по-социални места за живеене и Universal TrustMe Engine със запазена марка TrustMe ™ - блокчейн технология, позволяваща разгръщането на надеждна платформа, където транзакциите се извършват и записват на блокчейн, използващи предварително конфигурирани и автоматизирани договори „интелигентни договори".

Подробна информация за направените срещи, изводи и препоръки от тях ще бъдат представени на членовете на клъстера през месец септември 2018 г.

 


В изпълнение на поставените пред Клъстер София град на знанието цели за изграждане на организационен капацитет, интернационализация и  създаване на успешни международни партньорства бяха организирани няколко работни посещения във водещи клъстери, научни институти, технологични паркове и организации на интелигентните градове в Австрия, Словения, Италия и Великобритания.

През м. юли (16-20.07) Милена Колева - експерт стратегия и развитие към клъстера посети Италия и взе участие в редица работни срещи с клъстерни мениджъри от Emilia-Romana Associazione Clust-ER, Greentech, Agrofood, ICT, Building and Construction, Health and Wellbeing, Mechanics and Mechatronics от град Болоня, Института за възобновяема енергия към EURAC и NOI Tech park от град Болцано и Иновационния център (311 Верона) в град Верона.

Emilia-Romana е една от най-силно развитите региони в Италия, а посетените клъстери в Болоня са създадени по регионалната Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Според клъстерните мениджъри за да бъдат успешни клъстерите трябва да си осигурят активно включване на научни институти и изследователски центрове. По време на срещата с екип на Институтът за възобновяема енергия към EURAC Милена се информира относно добрите практики на град Болцано и Тренто и  региона Южен Тирол за решаване на предизвикателствата свързани с възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Срещата, в която тя участва премина в дискусия по конкретни идеи за съвместно участие по програма Хоризонт 2020.

Интересна и много полезна за клъстера се оказа срещата на Милена с представители на един от най-развитие технологични паркове в Италия - NOI Tech Park. В парка се намират водещи научни институти (като Fraunhofer Italia, EURAC Research, Climate House Agency и др.), НПО, фирми и други организации. Стана ясно, че паркът прави всичко възможно за да стане основен иновационен хъб в региона с основна цел подпомагане развитието и превръщането на Болцано в интелигентен град.

В съзвучие с една от целите на клъстера, а именно да подпомага развитието на човешкия капитал в града Милена посети и един от успешните Иновационни центрове в Италия - 311 Verona. Освен, че е бизнес акселератор, този център развива партньорства с големи компании като Шарп за обучение на млади хора и за подготовка на кадри в областта на цифровите технологии и технологиите на интелигентните градове. Представителите на центъра проявиха желание и готовност да окажат техническа помощ за създаване и реализация на подобен иновационен акселератор към клъстера и София.

Подробна информация за направените срещи, изводи и препоръки от тях ще бъдат представени на членовете на клъстера през месец септември 2018 г.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.