Image

Всички новини

София участва в Digital Cities Challenge

Като национален лидер в сектора на ИКТ град София има амбициите да се превърне във водещ европейски град по отношение на ИКТ бизнеса и творческите и рекреативните индустрии. Факт е, че ИКТ е най-бързо развиващата се индустрия в града с ръст от 21,8% за 2016 г. в сравнение с 2012 г. 

Общинският съвет е декларирал, че ще формулира добре координирана концепция за интелигентен град и как да бъдат включени в процеса на трансформация всички заинтересовани страни.  

С този ангажимент град София се включи в началото на 2018 г. в програмата на Европейската комисия Digital Cities Challenge, която стартира в края на 2017 г. и ще продължи до юни 2019 г. 


Работни срещи на Клъстер София град на знанието във Великобритания

В изпълнение на поставените пред Клъстер София град на знанието цели за изграждане на организационен капацитет, интернационализация и създаване на успешни международни партньорства бяха организирани няколко работни посещения във водещи клъстерни организации, научни институти, акселератори, неправителствени организации и агенции, технологични паркове и организации на интелигентните градове в Австрия, Словения, Италия и Великобритания.


Нови предложения от София град на знанието

От членовете и експертите на Клъстер София град на знанието често постъпват различни предложения и идеи за проекти, които не само, че са реализуеми и икономически целесъобразни, но и могат да осигурят значителен социален ефект за града и неговите граждани и гости. През месец юли 2018 г. бяха подготвени и представени на общинското ръководство следните нови идеини проекти, свързани с важни за общината области като киберсигурност, здравеопазване и екология.


Работни срещи на Клъстер София град на знанието в Италия

В изпълнение на поставените пред Клъстер София град на знанието цели за изграждане на организационен капацитет, интернационализация и  създаване на успешни международни партньорства бяха организирани няколко работни посещения във водещи клъстери, научни институти, технологични паркове и организации на интелигентните градове в Австрия, Словения, Италия и Великобритания.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image