Image

За клъстера

Управление

 А. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Управителен съвет

 1. Веселин Тодоров - Председател на УС, Изпълнителен директор на СИЕЛА Норма АД
 2. проф. д-р Богдан Угърчински - Зам. Председател на УС, Изп. директор на ИНФОРМИНВЕСТ АД
 3. проф. Румен Николов - Зам. Председател на УС, Председател на УС на Фондация „Институт за технологии и развитие”.
 4. Димитър Христов - член на УС, Управител на ХИРОН - Иновационен мениджмънт ООД
 5. Бальо Динев - член на УС, Изпълнителен директор на Давид Холдинг АД
 6. Виктория Миткова - член на УС, Изпълнителен директор на Инвестор.бг АД
 7. проф. Янко Янев - член на УС, Управител на София град на знанието ООД

Контролен съвет

 1. Стела Стоилова - Управител на Ар Ай Ти ООД
 2. Кирил Желязков - Изпълнителен директор на Специализирани бизнес системи АД
 3. Златко Златков - Управител на Дазъл Лайт Юръп ЕООД

Б. АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Димитър Христов - Изпълнителен директор / Клъстерен мениджър
 • Марионела Симова - Клъстерен координатор
 • Живка Николова - Експерт интернационализация и сътрудничество
 • Милена Колева - Експерт стратегия и развитие
 • Деян Пушкаров - Експерт маркетинг и връзки с обществеността
 • Аделина Христова - Експерт вътрешна комуникация
 • Никола Томов - Експерт външна комуникация
 • Николай Георгиев - Главен счетоводител

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image