Image

За клъстера

Програмен съвет

Програмен съвет

Към Клъстер София град на знанието се сформира Програмен съвет. Програмният съвет е помощен орган за управление, чиято задача е да анализира и предлага нови клъстерни инициативи и програми, чрез които да бъдат постигнати целите и  реализирана стратегията на клъстера. 

Програмният съвет ще започне своята дейност в края на 2017 г. Двете водещи тематики в неговата дейност ще бъдат:

  1. Общи за клъстера иинфраструктури за знания и иновации, нови технологии и ноу-хау
  2. Общи за клъстера продукти, услуги и маркетинг.

 


© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image