Image

За клъстера

Управление

Управление

 А. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Управителен съвет

 1. Веселин Тодоров - Председател на УС, Изпълнителен директор на СИЕЛА Норма АД
 2. проф. д-р Богдан Угърчински - Зам. Председател на УС, Изп. директор на ИНФОРМИНВЕСТ АД
 3. проф. Румен Николов - Зам. Председател на УС, Председател на УС на Фондация „Институт за технологии и развитие”.
 4. Димитър Христов - член на УС, Управител на ХИРОН - Иновационен мениджмънт ООД
 5. Десислава Димитрова - член на УС, Мениджър Ключови клиенти, Давид Холдинг АД
 6. проф. Лъчезар Аврамов - член на УС, Изпълнителен директор на Институт по електроника - БАН
 7. Валери Кавалски - член на УС, Р-л Център за споделени услуги, Ай Би Ем България

Контролен съвет

 1. Стела Стоилова - Управител, Ар Ай Ти ООД
 2. Кирил Желязков - Изпълнителен директор, Специализирани бизнес системи АД
 3. Вихра Андонова - Председател на УС, Фондация Евро-перспективи

Б. АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Димитър Христов - Изпълнителен директор / Клъстерен мениджър
 • Марионела Симова - Клъстерен координатор

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image