Blog publications

Some cases from the practice of KISMC - cluster member

Members of the Cluster Sofia Knowledge City are knowledge-based organizations.

One of the members of the cluster is the Knowledge, Innovation, and Strategy Management Club (KISMC). For more than two years, the club has been promoting the theoretical achievements and good practices in knowledge management and innovation.


Sofia - knowledge based economy

Димитър Христов - Изпълнителен директор

Един от стратегическите фокуси на Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС) е да създаде необходимите предпоставки и условия градът да се превърне в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ. В този контекст, ИСИС на София предвижда да се развие цялостна иновационна екосистема, като част от паневропейската система (моделът на Европейския институт за иновации и технологии - EIT Digital), основана на триъгълника на знанието (образование, наука и иновации).


Seminar on Knowledge Management

Проведен беше работен семинар „Съвременна икономика, управление на знания и развитие на проекта „София град на знанието“. На семинара беше дискутирано следното:  Анализ на индустрията на знанието в София на базата на Стратегията за интелигентна специализация на гр. София; Определяне на приоритетите и обхвата на клъстерната организация;  Проучване и събиране на предложения за възможни потенциални фирми за членове, които отговарят на профила и които не са членове на други клъстери;  Преглед на характеристиките на потенциалните организации и фирми в контекста на веригата на стойността и ИСИС;


Latest news

© 2021 SOFIA - Knowledge City - cluster.
Image