News archive

Workshop on the implementation of the project

Workshop on the implementation of the project

Състоя се работно съвещание по реализацията на проекта "София град на знанието". Академик С. Воденичаров, Председател на БАН определи насоките за участието на академията в проекта, а представителите на проекта "Виена град на знанието" д-р Андреас Бранднер и проф. Янко Янев определиха възможностите за оказване на реална подкрепа и помощ на проекта на база на опита им в реализация на проекта "Виена град на знанието".

Създаден бе инициативен комитет "София град на знанието". За координатор бе определен проф. Богдан Угърчински.

Определени бяха и важните етапи в реализиране на проекта, а именно:

  • създаване на структура за реализация на "София град на знанието" и определяне източниците за финансиране;
  • разработване на Мастер план на проекта включващ: 1) Създаване на комплекс "София град на знанието" чрез преобразуване на съществуващи сгради, съоръжения, площи и др., както и концепция за строителство на подходяща бизнес и научна инфраструктура; 2) Създаване на виртуален "София град на знанието", който да обединява усилията на индустриите базирани на знание , университетите и науката.
  • подготовка на предлагане на проекти на база на Мастер плана за осигуряване на финансиране от ЕС и от други потенциални инвеститори.
  • изпълнение на Мастер плана и изграждане "София град на знанието".

Blog publications

© 2022 SOFIA - Knowledge City - cluster.
Image