Image

Блог публикации

Професионалисти за интелигентен град - 3 част

Както беше посочено в предишната статия, в резултат на изпълнението на Проект Skills4Cities стигнахме до извод, че три професии са особено важни за справяне с предизвикателствата при реализиране на проекти за интелигентни градове (Smart Cities) и те са:

  • Разработчик на проекти за интелигентни градове 
  • Мениджър на проекти за интелигентни градове 
  • Съветник (консултант) на проекти за интелигентни градове

Тази трета поредна статия е за втората от посочените по-горе професионални роли, Мениджър на проекти за интелигентни градове (МП).


Професионалисти за интелигентен град - 2 част

Димитър Христов

Това е втората от общо четири поредни статии на тема професионалните роли (професии), от които умните градове се нуждаят в най-голяма степен, които започнах в началото на м. ноември 2021 г. В резултат на изпълнението на Проект  Skills4Cities стигнахме до извода, че следните три професии са най-важни за превръщането на градовете в интелигентни градове:

  • Разработчик на проети за интелигентни градове
  • Мениджър на проекти за интелигентни градове
  • Съветник (консултант) на проекти за интелигентни градове.

Дизайн мислене за ментори

Димитър Христов - КУЗИС

Тази кратка статия е посветена на менторите по социално предприемачество, които са целева група на проекта i2Sustain, в който участва KУЗИС  - активен член на клъстера. КУЗИС заедно с европейските си партньори  е подкрепен и от клъстера и неговата международна мрежа от ментори. Отношенията между социалните предприемачи и техните ментори обикновено са динамични, лични и често емоционални. Затова и решението на един социален предприемач да си определи конкретен ментор, който да му помогне в началната фаза на развитие на бизнес идеята, представлява сериозно предизвикателство.


Професионалисти за интелигентен град - 1 част

Димитър Христов, Клъстер София град на знанието

Смятам, че привличането на таланти ще бъде един от най-важните фактори за успешото управление на интелигентните градове. Очаквам в близко време да се разрази истинска „война“ на фронтовата линия на човешките ресурси (а може би тя вече е започнала) между градовете на глобално, както и на регионално ниво. В тази война ролята на такива професионалисти като мениджъри, съветници и бизнес девелопери на проекти за интелигентни градове ще се превърне в мощно и далекобойно оръжие. Това беше и причината да стартираме проекта Skills4Cities, който вече е на половината от пътя на своята реализация.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image