Image

Блог публикации

Креативна икономика и Проект MediaMotor Europe

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

В световната икономика и на този етап на развитие на "икономиката на знанието" бизнесът трябва да бъде креативен и иновативен. Трябва да е способен да създава съдържание, подходящо за потребителите, клиентите и партньорите, да генерира идеи, да прилага технологични и продуктови иновации, да ги споделя, използвайки не само естественото си въображение и креативност, но и постиженията на изкуствения интелект и огромния капацитет на хардуера за обработка на големи данни и IoT.


Пробивни технологии за интелигентни градове - Изкуствен интелект

Клуб за управление на знания, иновации и стратегии & партньори

Тази статия е мотивирана от междинните резултати на текущ проект по програма Еразъм+, наречен Smart technologies by Design (Smart by Design). Този международен проект се изпълнява от партньорски организации от Европа и се води от Клуб за управление на знанието, иновациите и стратегиите (КУЗИС) - българска организация за управление на иновациите, която е фокусирана върху развитието на компетенции в областта на иновациите, креативността и предприемачеството. Клубът за управление на знания, иновации и стратегии е член на нашия клъстер.


Иновационен хъб MediaMotor Europe в София

Димитър Христов, Изпълнителен директор, Клъстер София град на знанието

В началото на 2020 г. стартира изпълнението на MediaMotorEurope, международен проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020“. България участва в него чрез Клъстер София град на знанието. MediaMotor Europe има за цел да привлече вниманието на европейски високо-технологични иноватори в медийната индустрия за решаване на най-важните предизвикателства и да ги подкрепя в разработване на медийни решения на бъдещето.


Интелигентните градове – Копенхаген и Хелзинки

Екип на Клъстер София град на знанието

Продължение

Това е третата публикация от поредицата за Интелигентните градове, която представя на вниманието на заинтересованите читатели още две столици, доближаващи се в голяма степен до модела за "интелигентен град"  - Копенхаген и Хелзинки.

Както се вижда по-долу всеки един от тях е тръгнал и върви по свой специфичен път на трансформация и развитие.  


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image