Image

Блог публикации

Интелигентните градове - Виена и Амстердам

Екип на Клъстер София град на знанието

ВИЕНА

През 2018 г. австрийската столица Виена е обявена за девети пореден път за град номер 1 в света, който предлага най-доброто качество на живот измежду 231 града включени в проучването (на американската консултантската фирма Мърсър). Това е забележителен успех и този казус трябва да се изучава и ползва от други градове като добра практика.

Най-големият град в Австрия, с население от над 2,5 млн. души, е известен като един от най-зелените градове в света и лидер в използването на зелена енергия, със 100% възобновяема енергия от 2015 г. насам).


Пазарът на София Интелигентен град - Част 4

Екип на Клъстер София град на знанието

Какво показа проучването на пазара на София - Интелигентен град?

В София живее и работи 18,8% от цялото население на страната и този процент непрекъснато нараства.

Градът допринася с около 40% от брутния вътрешен продукт, но неговите нива остават значително по-ниски в сравнение с градове като Варшава, Букурещ и Загреб, въпреки динамичната аутсорсинг индустрия. София отделя 85% от всички аутсорсинг работници в България, обслужвайки такива компании като AIG, IBM и Cisco.


Интелигентните градове - Лондон

Екип на Клъстер София град на знанието

Примерите са най-доброто оръжие, което можеш да използваш когато искаш да докажеш верността на предложените решения или да избегнеш грешките и отклоненията в опитите си да постигнеш заложените цели. Затова в няколко поредни статии на вниманието на интересуващите се от тази тематика градски власти и бизнес ще представим добрите практики за интелигентни градове (Smart Cities) на Лондон, Виена, Барселона, Амстердам, Копенхаген и Хелзинки.


Пазарът на София Интелигентен град - Част 3

Екип на Клъстер София град на знанието

Следва Част 3 на публикацията "Пазарът на София Интелигентен град".

При допитване от Института Маккензи до жителите на 25 големи градове бе установен факта, че една пета от тези градове са далече от модела на интелигентните градове. Обичайните проблеми на такива градове, елементи от които могат лесно да бъдат идентифицирани и в гр. София са:


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image