Image

Обяви

Отворена покана 2

Отворена покана 2

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?

Кандидатствайте за MediaMotorEurope!

Обявена е програма по Проект MediaMotorEurope (MME), подкрепена от Startup Europe, по която се търсят 20 европейски иновативни стартъпи / скейлъпи, които имат сериозен потенциал в областта на високите технологии.

По-конкретно се очаква кандидатите да предлагат технологични решения за креативната и медийната индустрии.

Кандидатстването във втората отворена покана става през платформата на F6S, а срокът е 30 октомври 2020, 17:00 CET!

MME launch twitter 2

Проектът MME се реализира от силни медийни и иновационни хъбове, както и ключови играчи на технологичната и инвестиционната сцена в няколко европейски страни: VRT Sandbox, Media City Bergen, Thermi Group, Athens Technology Center, Cluster Sofia Knowledge City, FastTrack, и F6S.

Обявената програма ще се изпълнява в продължение на шест последователни месеца и ще подпомогне разработването на уникални високотехнологични решения, адресирани към някои от най-големите предизвикателства, пред които е изправена медийната индустрия. Такива са дезинформацията и фалшивите новини, достъпността и включването на услуги за хора с увреждания, взаимодействието между човека и машината, защитата на личните данни и прехода към медиен пазар 4.0.

Kакво предлага MediaMotorEurope?

ММЕ предлага включване на избрани предприемачи в интензивна акселераторска програма, която ще ги изведе от етап на наличието на т.н. минимален жизнеспособен продукт (MVP) до етап на бързо развиваща се компания с помощта на опитни международни ментори и мрежа от инвеститори.

Избраните стартъпи и скейлъпи ще получат следния пакет безвъзмездна помощ:

  • Специализиран бизнес коучинг за разрастване на бизнеса и  излизане на нови перспективни пазари;
  • Индивидуализирана (според реалните потребностите на участника) в такива области, като пазарен анализ и оценка, продуктово-пазарно профилиране, маркетинг, правни аспекти, умения за набиране на средства „пичинг“, разработване на продукт, стратегическо управление, излизане на международни пазари, UX дизайн, и много други;
  • Създаване на контакти за работа и сътрудничество с водещи корпорации от медийната и креативната индустрии, както и подкрепа за работа по обществени поръчки;
  • Осигуряване на възможности за срещи и създаване на преки контакти с мрежи на международни инвеститори;
  • Представяне на разработваните продукти / услуги на значими медийни събития;
  • Възможност за придобиване на билети за подходящи международни конференции, имащи силно влияние за индустрията;
  • Ваучери за покриване на някои пътни разходи.

Програмата ще бъде реализирана в периода от януари до юни 2021. Целият посочен пакет услуги, включени в тази програма, ще бъде безплатен, благодарение на Startup Europe.

Запознайте се с критериите за легитимност тук.

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА!

Кандидатури ще се приемат до 30 октомври, 17:00 CET тук.

 

Следвайте ни днес, за да участвате във формирането на медийните решения на бъдещето.

#MediaMotorEurope

https://mediamotoreurope.eu/

За повече информация, моля посетете MediaMotorEurope, или ни последвайте в Twitter, LinkedIn и Instagram.

euflag

Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 871552.
   

Иновационен хъб София

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image