Image

Обяви

Издадени бюлетини

Издадени бюлетини

От началото на 2022 г. тук се публикуват вътрешните бюлетини на Клъстер София град на знанието. Достъпът до тях е отворен за всички последователи и редовни посетители на страницата на клъстера..

Чрез този линк или QR код имате достъп до електронната книга на всички издадени през 2022 г. бюлетини.

QR_newsletters_2022.png

По-долу е представен списък на всички издадени бюлетини в pdf формат по реда и датата на издаването им:

2022

2023


Иновационен хъб София

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image