СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Успешно приключи конференцията Knowledge & Smart Cities

Успешно приключи международната конференция Knowledge & Smart Cities. Тя се проведе на 26.11.2018 г. в зала...

Шест новини от Световния конгрес на Smart City Expo в Барселона.

Клъстер София град на знанието взе участие в Smart City Expo World Congress в Барселона 13-15 ноември 2018 г. По време...

Анкета

Настоящото анкетно проучване цели да събере информация от членовете на клъстера за техните потребности и очаквания и да подпомогне полагането на основите на управлението на клъстера в началния етап на неговото организационно развитие.

Партньори

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.