СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Клъстерна среща в Солун

Клъстер София град на знанието ще вземе участие в десетата мисия на клъстерите на 13-14 септември, 2017 в Солун,...

Международна конференция

На 28.09. 2017 г. Kлъстер София град на знанието съвместно с Инвестор.бг организират провеждане на международна...

Анкета

Настоящото анкетно проучване цели да събере информация от членовете на клъстера за техните потребности и очаквания и да подпомогне полагането на основите на управлението на клъстера в началния етап на неговото организационно развитие.

Партньори

© 2017 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.