Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021

ПОКАНА От името на нашите партньори от Съвет по инвестиции към БТПП каним членовете на клъстера и всички наши...

Нови възможности за обучение на служители

За "Клъстер София град на знанието"  обучението през целия живот е важна част от стратегията за поддържането на...

ВАЖНО

eT4S logo

Каним Ви да участвате в проучване, част от проекта eT4S, който има за цел да подобри международното бизнес сътрудничество на организациите и компаниите от нашето партньорство SmartCityTech. Проектът дава приоритет на две основни насоки за интернационализация - Югоизточна Азия и Северна Америка.

Партньори

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image