Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Уебинар: AI срещу фалшивите новини

Уебинарът се фокусира върху битката, която се води между истинските новини и дезинформацията и фалшивите...

Отворена покана 2

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?...

Важно

MediaMotorEurope site 02 2

Обявена е Покана No 2! Вече може да кандидатствате да станете част от MediaMotorEurope: шестмесечна акселераторска програма, в съответствие с Вашите потребности.

Партньори

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image