Image

Клъстер София град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация на София и Стратегията за цифрова трансформация на града за по-умно и по-ефективно използване на човешките и материални ресурси. 

Последни новини

Отворена процедура за технологична модернизация

Информираме членовете на клъстера и нашите последователи, които са малки и средни предприятия и които се интересуват...

Медийна и креативни индустрии - анкета

Уважаеми последователи и приятели на Клъстер София град на знанието! Съдействайте ни като попълните тази кратка (5-6...

ВАЖНО

 skills4city logo

Моля, споделете какво мислите за разработването, управлението и внедряването на проекти за интелигентни градове и за потребностите от професионални знания и умения за успешното им внедряване.

Партньори

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image