СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Отворените иновации на фокус

Представителят на Клъстер София град на знанието (КСГЗ), А.Христова взе участие в две важни за клъстера събития в...

Кръгла маса по взаимодействие за киберсигурност между наука, бизнес и държава

На 5 април 2018 г. в УНИБИТ (член на Клъстер София град на знанието) се състоя кръгла маса на тема Взаимодействие за...

Анкета

Настоящото анкетно проучване цели да събере информация от членовете на клъстера за техните потребности и очаквания и да подпомогне полагането на основите на управлението на клъстера в началния етап на неговото организационно развитие.

Партньори

© 2018 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.