СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (14.03.2018)

В изпълнение на Решение на Управителния съвет от 14.02.2018 г. и във връзка с чл. 18÷21 от Устава на Клъстер София...

Участие на Клъстер София град на знанието в изложение Smart Cities 2018

Клъстер София град на знанието подписа споразумение за сътрудничество с Виa Експо, организизатори на международното...

Анкета

Настоящото анкетно проучване цели да събере информация от членовете на клъстера за техните потребности и очаквания и да подпомогне полагането на основите на управлението на клъстера в началния етап на неговото организационно развитие.

Партньори

© 2018 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.