Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Започва проект по Хоризонт 2020

Клъстер София град на знанието подписа договор за реализация на проект MediaMotorEurope (MME), финансиран по Хоризонт...

Участие в Connected World в Лондон

Чрез своя представител - Аделина Христова, Клъстер София град на знанието взе участие в Connected World в Лондон на...

Важно

На 10 юни 2019 г. беше проведено годишното отчетно Общо събрание на Клъстер София град на знанието, на което беше приета разработените пазарно проучване и маркетингова стратегия с план за превръщане на София в интелигентен град.

Партньори

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image