Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Цифрова трансформация-бизнес, образование, наука

Клъстер София град на знанието е съорганизатор на Научна конференция "Цифрова трансформация - бизнес, образование,...

Възможност за финансиране от ЕС за малки онлайн медии

Преди няколко дни Европейската комисия обяви покана за представяне на предложения с цел подкрепа на стратегията на ЕС...

Важно

MediaMotorEurope site 02 2

Приключи подаването на кандидатури за акселератор по Покана No 2. Следете тук за актуални новини.

Партньори

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image