Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Отворена покана 3

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната...

Хонконгският научно-технологичен парк - на сцената

Едно интересно събитие, инициатива на Инвест Хонгконк (InvestHK), на което Клъстер София град на знанието кани свойте...

ВАЖНО

eT4S logo

Каним Ви да участвате в проучване, част от проекта eT4S, който има за цел да подобри международното бизнес сътрудничество на организациите и компаниите от нашето партньорство SmartCityTech. Проектът дава приоритет на две основни насоки за интернационализация - Югоизточна Азия и Северна Америка.

Партньори

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image