СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

София участва в Digital Cities Challenge

Като национален лидер в сектора на ИКТ град София има амбициите да се превърне във водещ европейски град по отношение...

Нови предложения от София град на знанието

От членовете и експертите на Клъстер София град на знанието често постъпват различни предложения и идеи за проекти,...

Анкета

Настоящото анкетно проучване цели да събере информация от членовете на клъстера за техните потребности и очаквания и да подпомогне полагането на основите на управлението на клъстера в началния етап на неговото организационно развитие.

Партньори

© 2018 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.