Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Медийни стартъпи на сцената

Медийни стартъпи на сцената / Mediatech on stage - събитие за намиране на партньори и създаване на контакти - Live...

TechInnovation 2020 се проведе в Сингапур

Между 7 и 11 декември, като член от европейското партньорство SmartCityTech, Клъстер София Град на Знанието взе...

Важно

MediaMotorEurope site 02 2

Приключи подаването на кандидатури за акселератор по Покана No 2. Следете тук за актуални новини.

Партньори

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image