Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Участие в събитие EU-Taiwan Cluster Matchmaking

Клъстер София град на знанието (КСГЗ ) взе участие в поредната клъстерна среща на ЕС с Тайван, която се проведе на 6-8...

Получен бронзов лейбъл

Днес Европейският секретариат за клъстерни анализи (ESCA) удостои Клъстер София град на знанието с бронзов лейбъл...

Анкета

Този въпросник служи за получаване на обратна връзка от нашите настоящи и бъдещи членове за установяване на причините, ползите, потребностите и очакванията им от членството им в клъстерната организация.

Партньори

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image