СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Среща - дискусия за Клъстер София град на знанието

Управителният съвет на Клъстер София град на знанието обявява среща - дискусия, на която се канят всички членове,...

Конференция на Bloomberg TV Bulgaria

Кои са глобалните събития и тенденции, които променят бизнеса днес? На този глобален въпрос ще се опита да отговори...

Анкета

Настоящото анкетно проучване цели да събере информация от членовете на клъстера за техните потребности и очаквания и да подпомогне полагането на основите на управлението на клъстера в началния етап на неговото организационно развитие.

Партньори

© 2017 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.