Image

СОФИЯ - град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Последни новини

Представяне на инвестиционни фондове за стартъпи

Нашите партньори от Съвета по инвестиции към БТПП организираха полезно за стартиращите фирми събитие, целящо...

Резултати от проучване за интелигентни градове и професии

На 23 март Клъстер София град на знанието предложи на своите последователи да се включат в анкета за проучване...

ВАЖНО

 skills4city logo

Моля, споделете какво мислите за разработването, управлението и внедряването на проекти за интелигентни градове и за потребностите от професионални знания и умения за успешното им внедряване.

Партньори

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image