Image

Клъстер София град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация на София и Стратегията за цифрова трансформация на града за по-умно и по-ефективно използване на човешките и материални ресурси. 

Последни новини

Работилница за устойчиво развитие и култура на промяната

В края на март тази година, 27-31.03.2023 г., двама членове на клъстера – Клуб за управление на знания, иновации и...

Ролята на креативните индустрии за икономическото развитие

Евгений Иванов, Председател на УС на Сдружение за регионално социално и икономическо развитие Креативните...

ВАЖНО

 skills4city logo

Моля, споделете какво мислите за разработването, управлението и внедряването на проекти за интелигентни градове и за потребностите от професионални знания и умения за успешното им внедряване.

Партньори

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image