Image

Клъстер София град на знанието

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации, за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.
Чрез дейността си клъстерът подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация на София и Стратегията за цифрова трансформация на града за по-умно и по-ефективно използване на човешките и материални ресурси. 

Последни новини

Добре дошли на новите членове

В периода декември 2022 - януари 2023 г. към общността на Клъстер София град на знанието се присъединиха 10 нови...

Анкета за ангажираността на персонала към зелените политики

От стартирането на проекта Collective Innovation to Fight Climate Change до настоящият момент партньорите по...

ВАЖНО

 skills4city logo

Моля, споделете какво мислите за разработването, управлението и внедряването на проекти за интелигентни градове и за потребностите от професионални знания и умения за успешното им внедряване.

Партньори

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image