Image
Проекти

Проекти

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 
GoGreen_Logo.jpg

Проектът е с бюджет от 250 хил. евро в т.ч. 40,8 хил. евро за клъстера. Реализира се от 6 партньора от 5 европейски страни. Проектът стартира през м. Септеври 2022 г. и ще приключи през м. Септември 2024 г. Целта на проекта е да подпомогне учениците в гимназиалните и висшите училища за професионално образование и обучение да развият зелени умения и компетенции по време на тяхното чиракуване в компании, следвайки глобалната необходимост от постепенна промяна в нашите нагласи и ежедневно поведение към прилагането на зелени практики.

 

 

XD_Media_Hub_logo.jpg

 

eXperiential Digital Hub for media and creative industries (XD Media Hub) - ERASMUS+

Проектът е с бюджет от 294,5 хил. евро в т.ч. 42.5 хил. евро за клъстера. Реализира се от 7 партньора от 5 европейски страни и ще приключи през декември 2023 г.  Има за цел повишаване дигиталните компетенции на предприемачи, мениджъри и собственици на високо-технологични стартиращи компании чрез създадени по проекта инструменти и обучени ментори.

 Degrebe_logo.jpg

 

Development of Green Skills for Better Employability (DEGREBE), ERASMUS+

Проектът е с бюджет от 315,6 хил. евро в т.ч. 40.2 хил. евро за КСГЗ. Реализира се от шест партньора от четири европейски страни и приключва през 2025 г. Проектът има за цел разработване на дигитален образователен пакет за развитие на иновативни подходи, цифрови технологии и предприемачески умения за зелена икономика.
LOGO_digiskill_retail2.png

Digiskill-Retail- 2022-1-DE02-KA220-VET-000089396, ERASMUS+

Проектът е с бюджет от 250 хил. евро в т.ч. 45,6 хил. евро за КСГЗ. Реализира се от 4 партньора от 4 европейски страни, стартира през м. Септември 2023 г. и приключва през м. Август 2024 г. Проектът има за цел да се разработи програма и материали за развитието на дигитални компетентности за служителите и обучителите в сектора на търговията на дребно. 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

 

et4s_Logo.jpg 

 European Technologies for Sustainability (eT4s) - COSME

Проектът е с бюджет от 450 х. евро в т.ч. 62 хил. евро за КСГЗ. Реализира се от 5 партньора от 5 европейски страни и приключва през декември 2022 г. и cи е поставил за цел да създаде стратегическа рамка за интернационализация на европейските клъстери чрез директни партньорства с водещите иновационни хъбове в Северна Америка и АСЕАН.

Skills4cities_logo.jpg

Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities) - ERASMUS+

Проектът е с бюджет от 190 хил. евро в т.ч. 32 хил. евро за КСГЗ. Реализира се от 6 партньора от 5 европейски страни и приключва през януари 2023 г. и има за цел изработване на инструменти за обучение и валидиране на знания и умения за професии за интелигентни градове. MME_Logo2.jpg

MediaMotor Europe (MME) - H2020-ICT-2018-20/H2020-ICT2019-2

Проектът е с бюджет от 1,952 млн. евро в т.ч.248 хил. евро за КСГЗ. Реализиран е от 7 партньора от 6 европейски страни и приключи през април 2022 г. Успешно са постигнати целите на проекта за откриване и подпомагане на 60 високотехнологични стартъпи и скейлъпи от медийната и креативната индустрии за успешно позициониране на пазара чрез целево обучение, менторинг и извършване на директен маркетинг

new_logos-OPIC_bg.png

Укрепване на организационно - административния капацитет на КСГЗ - ОПИК, BG16RFOP002-2.009

Проектът е с бюджет от 484 хил. лв. в т.ч. безвъзмездна помощ от 387 хил. лв. и собствено финансиране от 97 хил. лв. Реализиран е успешно през 2018 - 2019 г. и е оценен високо след мониторинг през 2022 от УО. Проектът изпълни целта си да изгради капацитет на клъстера, стратегия и мастер план за развитие за да се позиционира добре на целевия си пазар и да се засили интернационализацията.

 

towars_green_transition.png

Towards Green Transition Facility (TGTF) - COSME

Клъстерът получи безвъзмездна техническа помощ за своите членове по програма на European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Целта на проекта беше да се популяризира темата за "зелената" трансформация и да се окаже директна подкрепа за разработване, въвеждане и коопериране при използване на “зелени” бизнес-модели. Проектът постигна целите си чрез разпространение, провеждане на тематични семинари, получаване на директни консултации за членове на клъстера и разработване на „Пътна карта за зелен преход на града“ (Green transition road map).

 


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image