Image

За клъстера

Програмен съвет

Програмен съвет

Програмният съвет е помощен орган за управление, чиято задача е да анализира и предлага нови клъстерни инициативи и програми, чрез които да бъдат постигнати целите и  реализирана стратегията на клъстера. Програмния съвет се организира всяка година като в него се канят водещи специалисти от членовете на клъстера и външни експерти от България и чужбина.

Водещите теми на съвета са: 

  1. Пазарът за дигитални и зелени технологии в подкрепа трансформацията на град София.
  2. Приложими бизнес модели за ускоряване на дигиталната и зелената трансфрмация.
  3. Клъстерни инициативи за работа с Община София в областта на интелигентните градове.
  4. Обучителна и компетентностна рамка за привличане на таланти в процеса на трансформацията на града.

 


© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image