Image

Обяви

Обява за набиране на допълнителни вноски от членовете

Настоящата обява е отправена към актуалните и бъдещите членове на Клъстер София град на знанието и е в изпълнение на Решение 13 от Протокол от Общото събрание на сдруженето от 07.06.2023 г., съгласно който се прие решение да се обяви набиране на допълнителни целеви вноски от членовете на клъстера съгласно приетите изменения и допълнения в чл.10 ал.6 т. 3 буква „в“ от Устава. 

Цел на обявата е формиране на паричен фонд за покриване на част от разходите за оперативно управление на сдружението до 31.12.2024 г.


Отворена покана 3

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?

Присъединете се към третата и последна отворена покана.

Кандидатствайте сега!

MediaMotorEurope (MME) подкрепя обещаващи високотехнологични иноватори в медийния сектор и креативните индустрии, като предлага изцяло спонсорирана 6-месечна менторска програма с онлайн обучителни сесии, семинари, питчинг и възможности за коопериране.


Издадени бюлетини

От началото на 2022 г. тук се публикуват вътрешните бюлетини на Клъстер София град на знанието. Достъпът до тях е отворен за всички последователи и редовни посетители на страницата на клъстера..

Чрез този линк или QR код имате достъп до електронната книга на всички издадени през 2022 г. бюлетини.

QR_newsletters_2022.png

По-долу е представен списък на всички издадени бюлетини в pdf формат по реда и датата на издаването им:


Отворена покана 2

Вие сте високотехнологичен предприемач, който предлага иновативни решения за креативната и медийната индустрии?

Кандидатствайте за MediaMotorEurope!

Обявена е програма по Проект MediaMotorEurope (MME), подкрепена от Startup Europe, по която се търсят 20 европейски иновативни стартъпи / скейлъпи, които имат сериозен потенциал в областта на високите технологии.

По-конкретно се очаква кандидатите да предлагат технологични решения за креативната и медийната индустрии.


Иновационен хъб София

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image