Image

Блог публикации

Бизнес подход за борба с климатичните промени

Димитър Христов

Изменението на климата е едно от най-големите глобални предизвикателства в съвременния свят и ние като индустриален клъстер, обединяващ базирани на знанието компании, трябва да известим обществеността, че бизнесът е в състояние да играе критична роля за справянето с този проблем.

Вярваме, че чрез възприемане на устойчиви практики, чрез инвестиране в устойчиви технологии, чрез подкрепа на политиките за климата и чрез адаптиране към въздействието, което оказва изменението на климата, бизнесът може да подпомогне създаването на по-устойчиво бъдеще.


Клъстер София град на знанието на шест години

Димитър Христов - Председател на УС на Клъстер София град на знанието

Този месец (декември 2022 г.) Клъстер София град на знанието навършва шест години от създаването си. На 25.10.2016 г. 25 юридически лица, в т.ч. фирми, научни институти и университет подписаха договор за създаване на консорциум по ЗЗД с цел реализиране на проект за превръщане на София в град на знанието. Малко по-късно, на 19.12.2016 г., се взе решение този консорциум да бъде пререгистриран като сдружение по ЗЮЛНЦ. Днес клъстерът наброява над 60 члена, успешно продължава да преследва целите, за които е създаден, и с право отбелязва своя рожден ден.


Инвестициите в климатични иновации

Инвестирането в климатични иновации е една от темите в разработвания от нас "Innovating for Climate Change & Sustainability Toolkit" по Проект "Collective Innovation to Fight Climate Change"

Пазарната стойност на загубите, които ще се реализират, в случай, че затоплянето на климата е по-високо от прогнозното (до 1,5°C), примерно с 5°C ще нарасне с повече от 200%. Социално-икономическите въздействия от изменението на климата и екстремното време ще се усети във всички индустриални сектори. В същото време изследванията показват, че всеки инвестиран в адаптиране към климата долар ще генерира от 2 до 10 USD нетна икономическа полза.


Интелигентен град 4.0

През м. март 2021 г., преди повече от година, изследователите от ESI ThoughtLab публикуваха резултати от проучването си Smart City Solutions for a Riskier World. Именно тези резултати  ние използвахме за нуждите на проект Skills4Cities, чиято основна цел е да предложи нов модел за надграждане на компетенциите, необхдими в управлението на проекти за интелигентни градове. Проучването ни даде солидни данни и отговори на въпроса, как и кои градове чрез дигитална трансформация стават "Интелигентни градове 4.0". Направено от сериозен екип от 30 икономисти и експерти на базата на анкета с 167 градски лидери от 82 страни, проучването ни информира и ни даде оценка за въздействието на технологичните, икономическите и демографските промени върху градовете.


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image