Image

Блог публикации

Отзвук от интервюта с преподаватели

Проектът Digiskill-retail, който Клъстер София град на знанието изпълнява съвместно с Central Office for Vocational Training in Retail eV (Германия), BCS Koolitus AS (Естония) и IDEC (Гърция), подготвя учебни материали и курсове за повишаване на цифровите компетенции и умения на работещите в сектора на търговията на дребно. Разработват се материали в подкрепа на обучителите в този сектор. 

В тази връзка проведохме интервюта с група преподаватели от училища и центрове за професионално обучение. Ето няколко избрани въпроси и отговори, които ще представляват интерес за работещите в тази област.


Цифров образователен пакет по проект Дегребе

Клъстер София град на знанието съвместно с партньорски организации от пет европейски държави изпълнява проект DegrebeВ напреднала фаза е подготвката на Цифров образователен пакет (Digital Educational Package - DEP) за обучители и стажанти (студенти, млади служители) от селскостопанския сектор. В пакета са включени следните елементи:


Присъедининете се към Future Media Hubs?

Ако сте иновативна медийна компания, която работи в медийното пространство на България, но желае да разшири своята екосистема, ще бъде полезно да се запознаете с дейността на мрежата Future Media Hubs (FMH) и да станете част от нея!

Смятаме, че тя е мястото, където се генерират идеи, проекти и нови възможности за сътрудничество между медийните компании в Европа.

Защо Future Media Hubs? Един от резултатите на успешния проект MediaMotor Europe (2020-2022), в който Cluster Sofia Knowledge City взе участие и който приключи преди повече от една година, беше създаване на предпоставки за по-силна и по-разнообразна европейска екосистема за медийни иновации.


Компетентностна рамка по Digiskill - Retail

Време е да споделим някои резултати от изпълнението на Проект Digiskill - Retail, в който Клъстер София град на знанието участва съвместно с организации от ЕС.  Водещ партньор в този проект е Central Office for Vocational Training in Retail eV.  Проекът стартира през м. септември 2022 г. и ще приключи през м. август на 2024 г.  Цели се разработване на инструментариум за справяне с предизвикателствата на цифровата трансформация в търговията на дребно

По-конкретно в процес на разработка са специфични учебни единици и електронни модули за професионално обучение, които да бъдат ползвани за подобряване на дигиталните компетенции и умения на обучаващите се служители и техните обучители в търговията на дребно (digicompEDU).


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image