Image

Блог публикации

Проектът Екомода в действие

По материали от Проект ЕКОМОДА

Екологичните предизвикателства на шивашката и текстилната индустрии 

Повече от 70% от текстила и облеклото, внасяни в ЕС, идват от Азия (Китай, Бангладеш, Турция, Индия, Камбоджа, Виетнам и др.). Въпреки това ЕС все още е втората по големина страна износител на текстил и облекло след Китай, със стойност на износа на текстил от около 66 милиарда щатски долара. В същото време ЕС остава лидер във вноса на текстил и облекло, като представлява повече от 23% от световния внос, според СТО. В индустрията работят 1,5 милиона души, разпределени в над 160 000 компании в ЕС, повечето от които са МСП, а годишният оборот на ЕС през 2019 г. е 162 млд. евро.


Инвестициите в климатични иновации

Инвестирането в климатични иновации е една от темите в разработвания от нас "Innovating for Climate Change & Sustainability Toolkit" по Проект "Collective Innovation to Fight Climate Change"

Пазарната стойност на загубите, които ще се реализират, в случай, че затоплянето на климата е по-високо от прогнозното (до 1,5°C), примерно с 5°C ще нарасне с повече от 200%. Социално-икономическите въздействия от изменението на климата и екстремното време ще се усети във всички индустриални сектори. В същото време изследванията показват, че всеки инвестиран в адаптиране към климата долар ще генерира от 2 до 10 USD нетна икономическа полза.


Бизнес подход за борба с климатичните промени

Димитър Христов

Изменението на климата е едно от най-големите глобални предизвикателства в съвременния свят и ние като индустриален клъстер, обединяващ базирани на знанието компании, трябва да известим обществеността, че бизнесът е в състояние да играе критична роля за справянето с този проблем.

Вярваме, че чрез възприемане на устойчиви практики, чрез инвестиране в устойчиви технологии, чрез подкрепа на политиките за климата и чрез адаптиране към въздействието, което оказва изменението на климата, бизнесът може да подпомогне създаването на по-устойчиво бъдеще.


Клъстер София град на знанието на шест години

Димитър Христов - Председател на УС на Клъстер София град на знанието

Този месец (декември 2022 г.) Клъстер София град на знанието навършва шест години от създаването си. На 25.10.2016 г. 25 юридически лица, в т.ч. фирми, научни институти и университет подписаха договор за създаване на консорциум по ЗЗД с цел реализиране на проект за превръщане на София в град на знанието. Малко по-късно, на 19.12.2016 г., се взе решение този консорциум да бъде пререгистриран като сдружение по ЗЮЛНЦ. Днес клъстерът наброява над 60 члена, успешно продължава да преследва целите, за които е създаден, и с право отбелязва своя рожден ден.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image