Image

Блог публикации

Проекти за битка с климатичните промени

Двама от членовете на клъстера Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС) и Фондация Евро-перспективи реализират проекти пряко произтичащи от 2030 Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) на ООН.

И двата проекта са свързани с ролята и положителното въздействие, което може да играе бизнеса, предприемачеството и образованието в битката с климатичните промени и за запазване на биоразнообразието.

През последните 50 години светът се трансформира от взрив на световната търговия, потребление, нарастване на населението и масова урбанизация.


Представяне на резултатите на Проект MediaMotor Europe

След 28 месеца усилена и вдъхновена работа от проектните екипи на 7 партньорски организации (VRTMedia City BergenTHERMI S.ACluster Sofia  Knowledge CityAthens Technology CenterFasttrack Ventures и F6S) 30.04.2022 г. приключи проекта MediaMotor Europe (ММЕ), съфинансиран от Програма Хоризонт 2020. Днес, на 20.06.2022 г.  резултатите от този проект ще бъдат демонстрирани и защитени пред експертите на Европейската комисия.

Какви резултати постигнахме за да ги представим днес пред експертите?


Smart Burgas - казус на проект за интелигентен град в България

Статията е вдъхновена от проекта Skills4Cities, който клъстерът изпълнява в партньорство с пет други европейски организации. Става въпрос за платформата за интелигентен град Бургас, която е добра практика за създаване на интелигентни градове и казус за проекти за интелигентни градове. Случаят с Бургас, вторият по големина град на българското Черноморие, се основава на повече от 8 години история, когато е било поставено начало на възприемането и развитието на тази концепция в морския град.

Информацията за този казус е почерпена от официалния сайт на Smart Burgas.


Професионалисти за интелигентен град - 3 част

Както беше посочено в предишната статия, в резултат на изпълнението на Проект Skills4Cities стигнахме до извод, че три професии са особено важни за справяне с предизвикателствата при реализиране на проекти за интелигентни градове (Smart Cities) и те са:

  • Разработчик на проекти за интелигентни градове 
  • Мениджър на проекти за интелигентни градове 
  • Съветник (консултант) на проекти за интелигентни градове

Тази трета поредна статия е за втората от посочените по-горе професионални роли, Мениджър на проекти за интелигентни градове (МП).


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image