Image

Блог публикации

Пазарът на София Интелигентен град - Част 4

Екип на Клъстер София град на знанието

Какво показа проучването на пазара на София - Интелигентен град?

В София живее и работи 18,8% от цялото население на страната и този процент непрекъснато нараства.

Градът допринася с около 40% от брутния вътрешен продукт, но неговите нива остават значително по-ниски в сравнение с градове като Варшава, Букурещ и Загреб, въпреки динамичната аутсорсинг индустрия. София отделя 85% от всички аутсорсинг работници в България, обслужвайки такива компании като AIG, IBM и Cisco.


Пазарът на София Интелигентен град - Част 2

Екип Клъстер София град на знанието

В продължение на Част 1 на публикацията „Пазарът на София Интелигентен град“ в настоящата кратка статия представяме следващите няколко проучени области на София Интелигентен град, в които разглеждаме списъка на интелигентни решения и услуги. Започваме с „ИНТЕЛИГЕНТНО ВиК“, област която поради проблемитe с водоснабдяването на град Перник стана център на засилен обществен интерес.  


Пазарът на София Интелигентен град - Част 3

Екип на Клъстер София град на знанието

Следва Част 3 на публикацията "Пазарът на София Интелигентен град".

При допитване от Института Маккензи до жителите на 25 големи градове бе установен факта, че една пета от тези градове са далече от модела на интелигентните градове. Обичайните проблеми на такива градове, елементи от които могат лесно да бъдат идентифицирани и в гр. София са:


Пазарът на София Интелигентен град - Част 1

Екип Клъстер София град на знанието

В края на 2019 г. завърши проучването, което Клъстер София град на знанието направи с цел уточняване характеристиките на т.нар. пазар на София интелигентен град. В няколко последователни статии ще представим основните резултати от това проучване като се надяваме така да подпомогнем "пътната карта" за София Интелигентен град и да изясним разликата в теорията и практиката между „цифрова трансформация“ и „интелигентен град“ .


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image