Image

Блог публикации

Интелигентни градове: Възвръщаемост на инвестициията?

Екип на Клъстер София град на знанието

Представяме в резюме най-новия доклад, публикуван от SmartCitiesWorld (www.smartcitiesworld.net). SmartCitiesWorld е платформа, която е централизиран източник на информация за инфраструктурата, необходима за създаването на интелигентните градове - днес и за в бъдеще.В доклада се разглеждат тенденциите при интелигентните градове на база на собствени проучвания на световния опит и на съществуващите добри практики и реални казуси. 


Интелигентно финансиране на интелигентни градове

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

София се нуждае от иновативни подходи по отношение на бизнес моделите и източниците на финансиране. Цифровата трансформация се случва във всички отрасли, но това не е достатъчно забележимо във финансовия сектор. Вниманието е насочено предимно върху интелигентните инфраструктури, интелигентните услуги и цифровата свързаност, но въпросите свързани с финансирането са все още на традиционно ниво.


Политика и практически действия за превръщане на София в град на знанието

Димитър Христов

Реализирането на всяка политика на ниво град изисква сериозни знания, умения и способности от страна на лидерите и екипите им да осигуряват включване и участие на хората, за които тази политика е предназначена. Мнението на гражданите за София е важно, но още по-важно е самите граждани да имат достатъчно информация и знания за причините и следствията от предлаганите от тях решения за града. Необходим е „подход на знанието“ в управлението на града, който поставя нетрадиционни изисквания към градските власти:


Как да планираме София като интелигентен град

Димитър Христов

Градовете на бъдещето безспорно ще бъдат "интелигентни градове". Целият свят е в поход за трансформиране на класическите индустриални градове в интелигентни. Градовете се разрастват като същевременно възникват нови, проектирани според най-новите изисквания за градска среда, енергийна ефективност, екология и информационни технологии.

През 2050 г. над 80% от 10 милиардното население на земята ще живее в градове, големите градове ще стават мегаполиси, а по-малките ще стават хъбове от модернизирани, специализирани и урбанизирани структури.


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image