Image

Блог публикации

Пробивни технологии за интелигентни градове - IoT

С тази статия продължаваме поредицата за пробивните технологии за интелигентни градове, която започнахме през м. април 2020 г. Тя също е резултат от реализацията на проекта Smart by Design по Програма Еразъм+ и се основава на приноса на GAIA и DEUSTO, които са водещи по темата в проекта. Общоприето е да се твърди, че с Интернет на нещата (IoT) е направен един от най-сериозните пробиви в използването на информационни технологии.


Приложения на интелигентни градски технологии - други области

Все по-широкото използване на високи технологии за трансформация на градовете в интелигентни градове се задвижва от една страна от потребностите на самите градове и техните граждани (търсене на иновации), а от друга страна от разпространение на добрите практики на други градове (дифузия на иновации) и генерирането на нови идеи за пробивни иновации в нови области на приложение (отворени иновации).  След направеният поглед към мобилноста нека да посочим и други области на приложение на интелигентните градски технологии.


Пробивни технологии за интелигентни градове - Data Analitycs

Димитър Христов

Тази статия e базирана на изследване, направено от KISMC (член на клъстера) и неговите партньори ARIES, GAIA & DEUSTO в рамките на общ проект по Еразъм+.

Актуално състояние

Data Analytics (анализ на данните) е подход, който позволява на фирмите да правят анализ на данните, които генерират по време на своята дейност, като това им позволява да правят изводи, пряко свързани с техния бизнес.


Приложения на интелигентни градски технологии - мобилност

Приложенията за интелигентни градове могат да подобрят ключовите показатели за качеството на живот с 10 до 30 процента. Броят на интелигентните градове (smart cities) бързо нараства с Интернет на нещата (IoT), което променя общинските услуги по целия свят.

Размерът на т.н. интелигентна градска индустрия се оценява на 400 милиарда долара към 2020 г. за 600 града по света. Очаква се тези градове да генерират 60% от световния БВП до 2025 г., както сочат проучванията на Института Маккинси.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image