Image

Блог публикации

Ключови области за инвестиране в интелигентни градове според EIP-SCC

Димитър Христов - Изпълнителен директор - Клъстер София Град на Знанието

Според разбирането на Европейския парламент идеята за Интелигентен град (smart city) се състои в разработването и интеграцията на информационните и комуникационни технологии, на човешкия и на обществения капитал за подобряване на качеството на живот на гражданите и за постигане на устойчиво икономическо развитие.


Голямото предизвикателство - София град на знанието

проф. Румен Николов - член на УС на Клъстер София град на знанието

Напоследък Интернет се превърна в една от най-важните критични инфраструктури, без която става все по-немислимо развитието на съвременното общество и на отделните икономически сектори - транспорт, енергетика, строителство, машиностроене, здравеопазване, образование. Много от съвременните европейски научни изследвания, иновации, инфраструктури, технологии и приложения са свързани с Бъдещия интернет,


Послание към Agenda Knowledge for Development

Димитър Христов -  Клъстер София град на знанието

Вече повече от две години тече процес на изграждане на световно партньорство за управление на знанието в полза развитие на мирен, богат, приобщаващ и устойчив свят. В резултат - десетки личности и организации се присъединиха към документа Agenda Knowledge for Development. Клъстер София град на знанието приема тази програма за свой дневен ред и се присъединява към нея чрез послание, което намери своето място в този документ https://k4dp.org/agenda/. По-долу представям включеното в документа послание, което е от мое име, но зад което вярвам застават и членовете на клъстера.


Интервю с Д.Христов - За знанието и интелигентните градове

ИНВЕСТОР.БГ

Интервю със Зам. Председател на УС на Клъстер София град на знанието 

Въпрос: Защо град София трябва да стане град на знанието и всъщност какво е град на знанието?

Отговор: Трябва да Ви призная, че независимо от факта, че съм един от инициаторите на София град на знанието и че на пръв поглед този въпрос е достатъчно разбираем, отговорът, който трябва да дам нито е лесен нито е кратък. Нека най-напред да се опитам да обясня какво е „град на знанието”.


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image