Image

Блог публикации

Политика и практически действия за превръщане на София в град на знанието

Димитър Христов

Реализирането на всяка политика на ниво град изисква сериозни знания, умения и способности от страна на лидерите и екипите им да осигуряват включване и участие на хората, за които тази политика е предназначена. Мнението на гражданите за София е важно, но още по-важно е самите граждани да имат достатъчно информация и знания за причините и следствията от предлаганите от тях решения за града. Необходим е „подход на знанието“ в управлението на града, който поставя нетрадиционни изисквания към градските власти:


Как да планираме София като интелигентен град

Димитър Христов

Градовете на бъдещето безспорно ще бъдат "интелигентни градове". Целият свят е в поход за трансформиране на класическите индустриални градове в интелигентни. Градовете се разрастват като същевременно възникват нови, проектирани според най-новите изисквания за градска среда, енергийна ефективност, екология и информационни технологии.

През 2050 г. над 80% от 10 милиардното население на земята ще живее в градове, големите градове ще стават мегаполиси, а по-малките ще стават хъбове от модернизирани, специализирани и урбанизирани структури.


Интелигентно финансиране на интелигентни градове

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

София се нуждае от иновативни подходи по отношение на бизнес моделите и източниците на финансиране. Цифровата трансформация се случва във всички отрасли, но това не е достатъчно забележимо във финансовия сектор. Вниманието е насочено предимно върху интелигентните инфраструктури, интелигентните услуги и цифровата свързаност, но въпросите свързани с финансирането са все още на традиционно ниво.


Интервю с Димитър Христов пред Виа Експо

Интервю на Десислава Николова - маркетинг мениджър във Виа Експо с Димитър Христов, Изпълнителен директор на Клъстер София град на знанието във връзка с участието на клъстера в 7-то изложение и конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“ на 16-18 април 2019 г. Инревюто е със съкращения.

Д.Николова: Г-н Христов, „София град на знанието“ ще участва за първи път в 7-то изложение и конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“.Моля представете ни организацията и накратко нейните основни цели и приоритети?


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image