Image

За клъстера

Експертен съвет

Експертен съвет

Експертният съветът е доброволен помощен орган на клъстерната организация със съветнически функции. Членове са водещи експерти, консултанти, практици и визионери от различни области на знанието и индустриите базирани на знание, идващи от бизнеса, университетите и науката.

Ролята на съветът на експертите е да очертава перспективите и предизвикателствата в модерните технологии и в градските решения и да предлага клъстерни политики, инициативи и бизнес модели способстващи за превръщане на столицата в интелигентен град и град на знанието.

Със своята експертиза и влияние Експертният съветът може да ангажира членовете на клъстера, водещите компании в София и местната власт да въвеждат умни технологии и решения в управлението на градските бизнес процеси.

Имената на членовете на съвета могат да бъдат намерени тук:

 


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image