Image

Всички новини

Анкета по инициативата на ECCP

Уважаеми партньори, съмишленици и заинтересовани страни! 

Провеждаме кратко анкетно проучване по темата за зеления преход и кръговата икономика. То е пряко свързано с "Towards Green Transition Facility", една инициатива на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP). Клъстерът ни е един от общо 25 европейски клъстера, които са включени в тази инициатива. По нея се предвижда техническа помощ за фирми и организации, които ползват или разработват технологии, продукти и услуги за устойчиво, интелигентно и „зелено“ икономическо развитие.


На 25.06.2021 г. се проведе Общо събрание на КСГЗ

Днес, 25.06.2021 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет на основание на чл.20 от Устава се проведе Отчетно-изборно общо събрание на сдружение „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294. 

Преди да бъде открито събранието участниците сведоха глава в единоминутно мълчание в знак на уважение и признателност пред дългогодишния координатор на клъстера Марионела Симова, която ни напусна завинаги след кратко боледуване. 


Доброто образование и детския хор на БНР - приоритетите на Марионела за детето й!

Много от колегите и приятелите на Марионела вече са уведомени, че нашата скъпа приятелка ни напусна завинаги. Не знам какво по-важно е имала тя в мечтите си, освен осигуряване на знания и добро образование за детето си. Разбира се, всички знаем за гордостта й, че те двете с дъщеря си принадлежат към кръга възпитаници на детския хор на Българското национално радио, чиято 60-годишнина бе чествана тази година в края на месец юни в НДК.


Скръбна вест! Напусна ни скъпата колежка Марионела Симова

С дълбоко прискърбие Управителният съвет и Контролният съвет на Клъстер София град на знанието уведомяват членовете на клъстера, партньорите и всички приятели и съмишленици, че след кратко боледуване ни напусна Марионела Симова - член на оперативното звено на клъстера, уважаван колега, клъстерен координатор и администратор на нашето сдружение. С голяма всеотдайност и високо ниво на професионализъм Марионела се включи в създаването и организационното изграждане на клъстера от края на 2016 г.


Блог публикации

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image