Image

Всички новини

Скръбна вест! Напусна ни скъпата колежка Марионела Симова

С дълбоко прискърбие Управителният съвет и Контролният съвет на Клъстер София град на знанието уведомяват членовете на клъстера, партньорите и всички приятели и съмишленици, че след кратко боледуване ни напусна Марионела Симова - член на оперативното звено на клъстера, уважаван колега, клъстерен координатор и администратор на нашето сдружение. С голяма всеотдайност и високо ниво на професионализъм Марионела се включи в създаването и организационното изграждане на клъстера от края на 2016 г.


Покана за Годишно Общо събрание на КСГЗ на 25 юни 2021 г.

Управителния съвет (УС) на сдружение „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. к. 1000, ул. „Цар Калоян“ № 8,ет. 3, на основание на чл.20 от Устава свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе  на 25.06.2021 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет със следния

ДНЕВЕН РЕД:


Покана за семинар по  Зелен растеж

Клъстер София град на знанието кани своите членове и съмишленици да вземат участие в заключителната среща - семинар по темата Зелен растеж за местните общности по проект COALESCCE. Събитието ще се проведе онлайн на 08.06.2021 от 11:00 - 13:00 SEET на платформа Microsoft Teams.

Желаещите получават достъп за включване в семинара ТУК

Проектът COALESCCE, в който дейно участие взе членът на клъстера "Фондация Европерспективи" се намира в заключителна си фаза и ще представи пред местните общности своите препоръки и постижения.


Фестивал за стартъпи в Хонконг - StartMeUp

Предстои един от най-интересните фестивали в азиатската стартъп екосистема - Фестивалът Start Me Up. Организира се от нашия партньор - Invest Hong Kong, който е подкрепен от множество големи организации.

Това едноседмично събитие обхваща всички теми, свързани с предприемаческата екосистема в Хонконг.

Предлагат се разнообразни възможности бизнесът от Европа да си сътрудни с азиатските стартиращи фирми, както и много други идеи , които Хонконг предлага като врата към Азия.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image