Image

Всички новини

Отворена процедура за технологична  модернизация

Информираме членовете на клъстера и нашите последователи, които са малки и средни предприятия и които се интересуват от финансиране на проекти по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост, че на 22.07.2022 бе отворена Процедура за набиране на проектни предложения по схемата за Технологична модернизация.

Схемата е предназначениа за тези МСП, които по финансови показатели изпълняват едновременно следните условия:


Представяне на инвестиционни фондове за стартъпи

Нашите партньори от Съвета по инвестиции към БТПП организираха полезно за стартиращите фирми събитие, целящо представяне на инвестиционни фондове, действащи в България. България е на 36 място в света по индекс на екоситемата за стартиращи фирми. По брой и активност на венчър фондовете страната е и водеща в регионален аспект. 
Повече от 130 участници се включиха в събитието за да получат информация и полезни съвети за специализираните схеми за финансиране, наличните финансови продукти и инструменти. 

Медийна и креативни индустрии - анкета

Уважаеми последователи и приятели на Клъстер София град на знанието!

Съдействайте ни като попълните тази кратка (5-6 минутна) АНКЕТА, която цели да събере информация за най-подходящите за нашата страна сектори, които съставляват медийната и креативните индустрии. Това е първия етап от вече стартиралият проект XD Media Hub, финансиран от програма Еразъм+.

Анкетата е предназначена за тези, които познават, работят или правят бизнес в тези сектори.


Резултати от проучване за интелигентни градове и професии

На 23 март Клъстер София град на знанието предложи на своите последователи да се включат в анкета за проучване потребностите от професии, свързани с интелигентните градове. Чрез въпросите, които Ви зададохме искахме да разберем мнението Ви относно ролята и предизвикателствата при разработването, управлението и внедряването на проекти за интелигентни градове и какви са потребностите от професионални знания и умения за постигане на по-висока ефикасност и ефективност от тези проекти. 


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image