Image

Всички новини

Нов инструмент за измерване на зелена цифровизация

НОВ ОНЛАЙН БАРОМЕТЪР ПОЗВОЛЯВА ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ЗЕЛЕНАТА ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Сдружението за регионално, социално и икономическо развитие, член на Клъстер София град на знанието предостави информация за разработен с тяхно участие нов инструмент за измерване на нивото на  "зелената цифровизация". Сдружението е неправителствена организация в частна полза, създадена в средата на 2014 г., което работи на партньорски принцип с мрежа от над 20 организации на местно и национално ниво.


Новини от Проект GoGreen

Милена Колева - член на Надзорния съвет на Клъстер София Град на знанието

На 13 - 15 ноември българския проектен екип на GO GREEN, в лицето на Милена Колева и Деян Дойков осъществи второ проучвателно посещение, този път в Билбао, организирано от партньора Politeknika Txorierri. Имахме възможност да посетим това училище и техни партньорски фирми, и така да разберем как са организирани професионалното образование и обучението, базирано на работа в този регион. Основната тема беше култивиране на зелени умения сред учениците и служителите и като цяло оценка на потенциалния принос на резултатите от нашия проект.


Семинар на XD Media HUB в София

На 5 декември 2023 г. Клъстер София Града на знанието проведе семинар за таланти и компетенции в медиите и творческите индустрии.

В края на миналия век творческите индустрии се превърнаха в стратегически двигател за растеж, за създаване на нови работни места и за укрепване на културата на обществата в развитите страни. Приносът на тези индустрии към БВП на повечето европейски страни неизменно е между 2% и 5%, а ролята им за създаването на предприемачество в Европа е една от най-значимите. Несъмнено знанията, уменията и способностите на предприемачите в тези отрасли играят изключително важна роля за икономическия растеж и просперитета на обществото.


Новини от проект XD Media HUB

Милена Колева - член на НС на Клъстер София град на знанието

Като представител на Клъстер София град на знанието и член на проектен екип взех участие в заключителната транснационална среща по проект XD Media Hub, която се проведе на 16-17 ноември в Леуварден, Холандия. 

Домакин на събитието беше партньорът ни Inqubator Leeuwarden (INQ). Проектът е в последната си фаза на изпълнение, която се състои в разпространение и демонстриране на резултатите и предприемане на действия за постигане на устойчивост след края на проекта през януари 2024 г.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image