Image

Всички новини

Една добра инициатива Виртуално все по-позната София

"Виртуално все по-позната София" е не само проект, осъществен от член на Клъстер София град на знанието - CEED България с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа“ 2022. Това е и преживяване и виртуална игра не само за тези, които посещават София като туристическа дестинация, но и за всички нас, които живеем в София, без да я познаваме достатъчно добре. Наистина, има какво да откриваме в София докато като клъстер правим усилия да го превърнем в интелигентен град.


Подписано е споразумение за сътрудничество с ИТРИ

На 3 ноември беше подписано споразумение за сътрудничество (MoU) между Клъстер София Град на знанието и Тайванския изследователски институт за индустриални технологии (ITRI). ITRI е водещ световен изследователски институт за приложни технологии с повече от 6000 служители и около 1 милиард долара приходи от НИРД. Основан през 1973 г., институтът става пионер в разработването на IC и започва да захранва индустрията с нови технологични решения на база на резултатите от своята дейност. 


Среща за сътрудничество с TAITRA

Задача на всяка клъстерна организации е да направи така, че вътрешната верига на доставките да се "закачи" за глобалната верига, предлагайки по-този начин качествено нови фактори за растеж на своите членове.

Ето защо КСГЗ обръща сериозно внимание на всяка появила се възможност за създаване на нови партньорства и за поощряване на интернационализацията. 

Именно по тази причина на 4-ти ноември 2022 г. проведохме среща с господин Шейн Цай - Директор на Тайванския търговски център - България, един от общо над 60 центрове по света на Тайванският съвет за развитие на външната търговия (TAITRA). 


Покана за Smart City Expo World Congress

Каним членовете и партньорите на Клъстер София град на знанието да участват в Smart City Expo World Congress в Барселона, едно от най-значимите световни събития посветени на интелигентните градове.

Това събитие е стратегическо за тези от нас които се интересуват, разработват и внедряват проекти, продукти, услуги и интелигентни технологични решения за развитие на градовете.

След кратко прекъсване поради пандемията миналата година изложението се завърна с целия си блясък и мащабност за да отпразнува своята 10-та годишнина.

Тази година се очаква да бъдат надминати всички рекорди по отношение на участващи изложители, лектори и посетители.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image