Image

Всички новини

Анкета по инициативата на ECCP

Уважаеми партньори, съмишленици и заинтересовани страни! 

Провеждаме кратко анкетно проучване по темата за зеления преход и кръговата икономика. То е пряко свързано с "Towards Green Transition Facility", една инициатива на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP). Клъстерът ни е един от общо 25 европейски клъстера, които са включени в тази инициатива. По нея се предвижда техническа помощ за фирми и организации, които ползват или разработват технологии, продукти и услуги за устойчиво, интелигентно и „зелено“ икономическо развитие.


Доброто образование и детския хор на БНР - приоритетите на Марионела за детето й!

Много от колегите и приятелите на Марионела вече са уведомени, че нашата скъпа приятелка ни напусна завинаги. Не знам какво по-важно е имала тя в мечтите си, освен осигуряване на знания и добро образование за детето си. Разбира се, всички знаем за гордостта й, че те двете с дъщеря си принадлежат към кръга възпитаници на детския хор на Българското национално радио, чиято 60-годишнина бе чествана тази година в края на месец юни в НДК.


Как приключи 3-та покана за стартъпи по ММЕ

Обявихме победителите в третия отворен конкурс на MediaMotor Europe (MME)! Проектът ММЕ организира три процедури за включване на високотехнологични стартъпи в своя акселератор. Първата се проведе между 18 май и 17 юли 2020 г., втората от 1 септември до 30 октомври 2020 г., а третата между 1 април и 27 май 2021 г.

Избраните нови 20 технологични стартъпи по тази процедура вече са включени в менторската програма на четирите иновационни хъба и започват своето "MME пътешествие".


На 25.06.2021 г. се проведе Общо събрание на КСГЗ

Днес, 25.06.2021 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет на основание на чл.20 от Устава се проведе Отчетно-изборно общо събрание на сдружение „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294. 

Преди да бъде открито събранието участниците сведоха глава в единоминутно мълчание в знак на уважение и признателност пред дългогодишния координатор на клъстера Марионела Симова, която ни напусна завинаги след кратко боледуване. 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image