Image

Всички новини

Работен семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 г. София Тех Парк ще се проведе работен семинар на тема "Отворени иновации в помощ на стартиращите предприятия". Семинарът ще бъде присъствен и с ограничен достъп в условията на КОВИД-19. Организира се от Клъстер София град на знанието и София Тех Парк в рамките на инициативата "Иновационен хъб за медийна и креативни индустрии". Иновационният хъб е инициатива на Клъстер София град на знанието по проект MediaMotorEurope, която се подкрепя от София Тех Парк, АИКБ и Съвет за иновации към БТПП.


Уебинар - за най-добри услуги и реклама в медиите

На 21 октомври по проект MediaMotorEurope се организира уебинар, на който ще се дискутира текущото състояние и технологичните предизвикателства, с които се сблъскваме за успешна ангажираност на потребителите и ефективната програмна реклама. Ще обсъждаме как и къде новите технологии ще помогнат на медиите да бъдат привлекателни за аудиторията, по-ангажирани и прозрачни за рекламодателите и съответно по-конкурентоспособни.


Партньорството SmartCityTech започна нов проект по COSME

На 1 септември 2020 г. стартира проектът „Европейска технология за устойчиво развитие“, в който Клъстер София град на знанието си сътрудничи с 4 партньорски организации от Испания, Белгия, Дания и Полша. Този проект, който е с работен акроним eT4S и се финансира от Програма COSME ще подкрепи разработването и подписването на споразумения за сътрудничество и бизнес на Европейският съюз със Северна Америка (североизточното крайбрежие на САЩ) и  Азия / АСЕАН (Сингапур и Китай, вкл. Шанхай). Проектът eT4S ще бъде използван за ново клъстерно партньорство (ESCP) в нововъзникващата междусекторна индустрия на Smart City технологиите.


Каква е целта на медиите по време на криза?

Медийната индустрия е силно засегната от пандемията COVID. Това е предизвикателство, което кара да преосмислим, реагираме и рестартираме нашия подход.

На 20.10.2020 г. ще се провежда уебинар, който ще обсъди тази тема. Ще се задълбочим как обществото трябва да се рестартира след криза и как може да се преодолее това предизвикателство, заедно чрез иновации. 

Future Media Hubs си партнира със Slush, за да предоставят на стартъпите платформа за изява. Защо Slush? Slush е едно от водещите световни стартъп събития в Хелзинки, Финландия.


Блог публикации

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image