Image

Всички новини

Посещението в Сингапур премина успешно!

Мисия Сингапур! Така нарекохме бизнес посещението в Сингапур на 16-20 Октомври 2022 г., което нашето партньорство Smart City Tech Partnership усилено организираше през последните 2-3 месеца. Като отговарящ за изпълнението на тази задача, заложена в Проекта eT4S Клъстер София град на знанието заедно със своите партньори успя да осигури комбинирана програма, която в крайна сметка бе изпълнена успешно и с добри резултати, от които могат да се възползват нашите членове и партньори.


Фокус група по проект Skills4Cities в София

На 21.09.2022, в Лаунчи център проведохме дискусионна среща във връзка с изпълнението на проект Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities) , Erasmus+ No 2020-1-BG01-KA202-079071, който се изпълнява от 2020 г. от консорциум с водещ партньор Клъстер София град на знанието.

Благодарим на всички участвали 14 експерти от университети, професионални организации и бизнеса. Доволни сме и от Иновативна София, която се включи със свой представител в дискусията по тази тема, към която те имат специално отношение и която е пряко свързана с тяхната дейност.


Среща с гръцкия Клъстер CHORUS в Солун

На 14.09.2022 г. в гр. Солун се проведе приятелска среща между Клъстер София Град на знанието и CHORUS Cluster, Гърция. Целта на срещата беше установяване на партньорски отношения между двата клъстера, обмяна на добри практики и търсене на възможности за регионално сътрудничество. От българска страна в срещата участваха членовете на Управителния съвет г-н Димитър Филипов, г-н Станислав Червенков и г-н Димитър Христов, а от гръцка страна г-н Chrisostomos Kalogirou - Клъстерен мениджър, икономист и г-н. Athanasios G. Konstandopoulos - научен съветник на клъстера и професор в Aristotle University of Thessaloniki, най-големият университет в Гърция.


Покана за участие в мисия до Сингапур

Уважаеми членове, партньори и последователи!

Клъстер София град на знанието (КСГЗ) ви кани да се включите със свои представители в предстоящата мисия в Сингапур в периода 17.10 - 21.10.2022 г. Мисията се организира в рамките на проект European Technologies for Sustainability (eT4S), съфинансиран от Програма COSME съвместно със Smart City Technologies Partnership (Smart City Tech), обединение, което включва 11 европейски технологични клъстери. КСГЗ отговаря за интернационализацията в направление Азия. В тази връзка организацията ни сключва споразумения за сътрудничество с организации от Китай, Тайван, Сингапур и Хонконг и организира или подпомага провеждането на събития и бизнес мисии в тези страни.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image