Image

Всички новини

Верификация на компетентностна рамка за медийната и креативните индустрии

През м. юли 2023 г. публикувахме информация за инструмента за самооценка на компетенциите в медийната и креативните индустрии, разработен по Проект XD Media Hub и предложихме на заинтересованите от тази тема предприемачи, мениджъри и експерти да го тестват. 

Който се интересува от резултатите от този тест, направен в международна среда, може да се запознае с доклада подготвен от Университета DEUSTO


Слънчеви градове - търговско изложение за ВЕИ в София

Темата за използване на слънчевата енергия в процеса на трансформиране на градовете в "устойчиви градове на бъдещето" е основна за Клъстер София град на знанието - една формация с поглед към София. Ето защо КСГЗ ви кани да се включите в Търговското изложение „Слънчеви градове“

Изложението се организира от Столична община, а изпълнител е Агенция ProWay - член на клъстера. Изложението ще се проведе на 10 и 11 ноември в Античен културно-комуникационен комплекс Сердика.


Меморандум за сътрудничество между СОАПИ и Клъстер София град на знанието

На 03.11.2023 г. в официалната зала на Столична Агенция за Инвестиции (СОАПИ) се подписа Меморандум за Сътрудничество между СОАПИ и Клъстер София град на знанието (КСГЗ). 

Меморандумът отразява желанието на ръководството на СОАПИ за проактивно поведение в привличането на инвеститори на територията на София.

Ръководството и членовете на Клъстер София град на знанието също споделят тази позиция и се присъединяват към тази политика на изграждане на сътрудничество.


Наближава участието ни в Smart City Expo

И тази година Клъстер София град на знанието ще участва в Световния конгрес и изложение Smart City Expo в Барселона, най-голямото и влиятелно глобално събитие за интелигентни технологии и градски иновации, което ще се състои от 7 до 9 ноември. Заедно с още 25 000 участници от целия свят ще имаме шанса за пряк контакт с потенциални партньори и за срещи с най-добрите експерти в областта на интелигентните градове в света.

Свидетели сме на непознат досега темп на урбанизация. Според данните на ООН през 2050 г. 70% от населението на Земята ще живее в градовете и това темпо на нарастване на населението в градовете и на възникване на нови мега градове е пазарна сила, движеща технологиите и иновациите.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image