Image

Всички новини

Международното изложение COMPUTEX 2023 наближава

Въз основа на информацията, получена от Съвета за развитие на външната търговия на Тайван (TAITRA) и следвайки поканата на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP) за събитие за сближаване между европейски и тайвански клъстери и организации, ние информираме нашите членове, партньори и заинтересовани страни. Хиляди технологични и стартиращи компании от целия свят вече могат да се регистрират за участие като посетители на международното изложение COMPUTEX 2023. Изложението ще се проведе от 30 май до 2 юни в изложбения център Taipei Nangang, в зали 1 и 2.


Финансови инструменти за енергийна ефективност и ВЕИ

В конферентната зала на БТПП се проведе семинар с уебинар на тема "Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Своите финансови инструменти представиха фондове, банки, застрахователни институции и компании с успешни практики. Събитието, бе организирано от нашите партньори от Съвета по инвестиции към БТПП, а спонсор бе 4S4 Group. Обобщена информация и достъп до направените презентации е осигурена по-долу:


2-ра проектна среща по проект Digiskill-retail

На 27 март 2023 г. Клъстер София град на знанието и останалите партньори в проект Digiskill-retail проведоха втората си транснационална среща, за да обсъдят и анализират напредъка на проекта и резултатите, постигнати през първите шест месеца от стартирането му през октомври 2022 г.

Фокусът на срещата беше върху резутатите от интервюта, проведени с образователни експерти и представители на фирми от сектора на търговията на дребно. Те бяха свързани с с дигиталните компетенции на обучаемите и служителите в този сектор на база на Рамка за дигитална компетентност за гражданите, DigComp 2.0: Информационна и информационна грамотност, Комуникация и сътрудничество, Създаване на цифрово съдържание.


Стартирахме нов проект - Go Green

От началото на тази година Клъстер София Град на знанието заедно с още 5 партньорски организации от ЕС стартираха нов проект по Еразъм+. Проектът е логично продължение на други проекти за зелена и кръгова икономика, в които клъстерът е участвал досега. Такива проекти бяха:


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.