Image

Всички новини

Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021

ПОКАНА

От името на нашите партньори от Съвет по инвестиции към БТПП каним членовете на клъстера и всички наши партньорски организации да посетят и участват в международната конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”, която ще се проведе на 28 и 29 септември 2021 г., в София Хотел Балкан. Конференцята се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП.


Анкета по инициативата на ECCP

Уважаеми партньори, съмишленици и заинтересовани страни! 

Провеждаме кратко анкетно проучване по темата за зеления преход и кръговата икономика. То е пряко свързано с "Towards Green Transition Facility", една инициатива на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP). Клъстерът ни е един от общо 25 европейски клъстера, които са включени в тази инициатива. По нея се предвижда техническа помощ за фирми и организации, които ползват или разработват технологии, продукти и услуги за устойчиво, интелигентно и „зелено“ икономическо развитие.


Нови възможности за обучение на служители

За "Клъстер София град на знанието"  обучението през целия живот е важна част от стратегията за поддържането на квалификацията на работната сила и е най-важния фактор за изграждане "икономика на знанието" и "градове на знанието". По данни на Евростат обаче за 2020 г. едва 1,6% от работещите в България между 25 г. и 64 г. са участвали в някакъв вид обучение за поне 20 дни в годината.

Това е предпоследно място в класацията на ЕС. Ето защо се стремим да разпространяваме всяка полезна оферта от образователните и обучителните организации, които са наши съмишленици и добри партньори.


Как приключи 3-та покана за стартъпи по ММЕ

Обявихме победителите в третия отворен конкурс на MediaMotor Europe (MME)! Проектът ММЕ организира три процедури за включване на високотехнологични стартъпи в своя акселератор. Първата се проведе между 18 май и 17 юли 2020 г., втората от 1 септември до 30 октомври 2020 г., а третата между 1 април и 27 май 2021 г.

Избраните нови 20 технологични стартъпи по тази процедура вече са включени в менторската програма на четирите иновационни хъба и започват своето "MME пътешествие".


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image