Image

Всички новини

Фокус група по проект Skills4Cities в София

На 21.09.2022, в Лаунчи център проведохме дискусионна среща във връзка с изпълнението на проект Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities) , Erasmus+ No 2020-1-BG01-KA202-079071, който се изпълнява от 2020 г. от консорциум с водещ партньор Клъстер София град на знанието.

Благодарим на всички участвали 14 експерти от университети, професионални организации и бизнеса. Доволни сме и от Иновативна София, която се включи със свой представител в дискусията по тази тема, към която те имат специално отношение и която е пряко свързана с тяхната дейност.


Отворена процедура за технологична  модернизация

Информираме членовете на клъстера и нашите последователи, които са малки и средни предприятия и които се интересуват от финансиране на проекти по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост, че на 22.07.2022 бе отворена Процедура за набиране на проектни предложения по схемата за Технологична модернизация.

Схемата е предназначениа за тези МСП, които по финансови показатели изпълняват едновременно следните условия:


Покана за участие в мисия до Сингапур

Уважаеми членове, партньори и последователи!

Клъстер София град на знанието (КСГЗ) ви кани да се включите със свои представители в предстоящата мисия в Сингапур в периода 17.10 - 21.10.2022 г. Мисията се организира в рамките на проект European Technologies for Sustainability (eT4S), съфинансиран от Програма COSME съвместно със Smart City Technologies Partnership (Smart City Tech), обединение, което включва 11 европейски технологични клъстери. КСГЗ отговаря за интернационализацията в направление Азия. В тази връзка организацията ни сключва споразумения за сътрудничество с организации от Китай, Тайван, Сингапур и Хонконг и организира или подпомага провеждането на събития и бизнес мисии в тези страни.


Медийна и креативни индустрии - анкета

Уважаеми последователи и приятели на Клъстер София град на знанието!

Съдействайте ни като попълните тази кратка (5-6 минутна) АНКЕТА, която цели да събере информация за най-подходящите за нашата страна сектори, които съставляват медийната и креативните индустрии. Това е първия етап от вече стартиралият проект XD Media Hub, финансиран от програма Еразъм+.

Анкетата е предназначена за тези, които познават, работят или правят бизнес в тези сектори.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image