Image

Всички новини

КСГЗ ще координира проект по ЕРАЗЪМ+

На 2 ноември 2020 г. стартира проект Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities), в който Клъстер София град на знанието като водеща организация си сътрудничи с 5 партньорски организации от България, Испания, Австрия, Румъния и Гърция.

Проектът се финансира от програма ЕРАЗЪМ+, ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.


Приключи работният семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 в София Тех Парк се проведе работен семинар по предприемачество и отворени иновации. Това е първо събитие на Иновационния хъб за медийна и креативни индустрии в София, заложено в програмата за периода 2020 - 2021 г., разработена от клъстера в рамките на Проект MediaMotorEurope.Тя е съгласувана със София Тех Парк, АИКБ и Съвет по инвестиции към БТПП - партньори в инициативата за Иновационен хъб.


Приключи кандидатстването в Отворена покана 2

На 30 октомври 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване във втората 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието.

Проектът се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.


Работен семинар в София Тех Парк

На 21.10.2020 г. София Тех Парк ще се проведе работен семинар на тема "Отворени иновации в помощ на стартиращите предприятия". Семинарът ще бъде присъствен и с ограничен достъп в условията на КОВИД-19. Организира се от Клъстер София град на знанието и София Тех Парк в рамките на инициативата "Иновационен хъб за медийна и креативни индустрии". Иновационният хъб е инициатива на Клъстер София град на знанието по проект MediaMotorEurope, която се подкрепя от София Тех Парк, АИКБ и Съвет за иновации към БТПП.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image