Image

Всички новини

Новини от зелени проекти

На 23.11.2022 г. в Лаунчи център в София Димитър Христов и Димитър Филипов от КУЗИС и Станислав Червенков и Теодора Сотирова от CEED България, всички те бидейки членове на Клъстер София град на знанието взеха участие в семинар, организиран от CEED България.

На семинара бяха представени целите и задачите, както и постигнатите резултати по следните три проекта:

Представените проекти бяха обединени с една обща тема - социално и зелено предприемачество. Димитър Христов представи Fight Climate Change (FCC). 


Среща за сътрудничество с TAITRA

Задача на всяка клъстерна организации е да направи така, че вътрешната верига на доставките да се "закачи" за глобалната верига, предлагайки по-този начин качествено нови фактори за растеж на своите членове.

Ето защо КСГЗ обръща сериозно внимание на всяка появила се възможност за създаване на нови партньорства и за поощряване на интернационализацията. 

Именно по тази причина на 4-ти ноември 2022 г. проведохме среща с господин Шейн Цай - Директор на Тайванския търговски център - България, един от общо над 60 центрове по света на Тайванският съвет за развитие на външната търговия (TAITRA). 


Една добра инициатива Виртуално все по-позната София

"Виртуално все по-позната София" е не само проект, осъществен от член на Клъстер София град на знанието - CEED България с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа“ 2022. Това е и преживяване и виртуална игра не само за тези, които посещават София като туристическа дестинация, но и за всички нас, които живеем в София, без да я познаваме достатъчно добре. Наистина, има какво да откриваме в София докато като клъстер правим усилия да го превърнем в интелигентен град.


Подписано е споразумение за сътрудничество с ИТРИ

На 3 ноември беше подписано споразумение за сътрудничество (MoU) между Клъстер София Град на знанието и Тайванския изследователски институт за индустриални технологии (ITRI). ITRI е водещ световен изследователски институт за приложни технологии с повече от 6000 служители и около 1 милиард долара приходи от НИРД. Основан през 1973 г., институтът става пионер в разработването на IC и започва да захранва индустрията с нови технологични решения на база на резултатите от своята дейност. 


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image