Image

Всички новини

Победители в Towards Green Transition Facility

Клъстер София град на знанието е един избраните общо 25 европейски клъстера, които са включени в инициативата на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP) „Towards Green Transition Facility“. Тази инициатива на ECCP, която е финансирана от Европейската комисия, ще даде възможност на регистрираните в платформата на ECCP клъстери, да популяризират сред своите членове уменията за осъществяване на т.н. зелена трансформация. Това може да се осъществи чрез получаване на техническа помощ от висококвалифицирани специалисти. 


Наближава ново издание на Smart Cities Marketplace

КАНИМ членовете на клъстера както и всички технологични компании и проектни мениджъри, които се интересуват от пазари, проекти, инициативи, партньорства и инвеститори в областта на интелигентните градове да участват в новото издание на Smart Cities Marketplace, което ще се проведе на 27 април 2021 г.   Нашият клъстер е един от активно допринасящите за тази инцициатива участници от 2018 г.  Събитието се прави с цел да свърже проектите и инициативите на пазара за интелигентни градове с бизнеса и инвеститорите чрез индивидуални срещи в онлайн платформата.


Клъстерът поднови бронзовия си лейбъл

Клъстер София град на знанието премина успешно процедурата за оценка, направена от Европейския секретариат за клъстерни анализи (ESCA) за подновяване на „Лейбъл за отлични постижения в управлението на клъстери BRONZE - Стремеж към клъстерни постижения“.

ESCA е мрежа от клъстерни експерти от повече от 30 държави. Можете да намерите допълнителна информация за ESCA и системата ECEI на www.cluster-analysis.org

Както е записано в решението, клъстерът е изпълнил „Критериите за допустимост за етикети за отлични постижения в управлението на клъстери“.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image