Image

Членство

Процедура за кандидатстване

Процедура за кандидатстване

Клъстер София град на знанието е доброволно, неправителствено, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение с нестопанска цел в частна полза. Членуването в клъстера е доброволен акт, но е необходимо спазване на следната процедура за кандидатстване: 

1. Желаещите да станат членове се запознават с дейността и с учредителните документи на сдружението (ТУК).

2. Кандидатите отправят писмено Заявление за членство до Управителния съвет, в което декларират приемането на устава, мисията, целите и начина на работа в клъстера (ТУК).

3. Управителният съвет на редовно или извънредно заседание в едномесечен срок разглежда заявлението и придружаващите го документи и взема решение с 2/3 мнозинство.

Процедурата е подробно описана в Устава и Вътрешните правила на организацията.

Данни за организацията

  • Наименование: Сдружение Клъстер София град на знанието
  • Булстат: 177131294
  • Банка: УниКредит Булбанк
  • IBAN: BG07 UNCR 7000 1523 1805 65
  • BIC (IBAN): UNCRBGSF

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.