Image

Блог публикации

Икономиката на споделянето ще е двигател за развитие

Интервю от проф. Румен Николов, член на УС на Клъстер София град на знанието пред сп. Икономика:

Въпрос: Проф. Николов, как стана така, че темата за градовете на знанието се превърна във ваша кауза?
Отговор: Участвал съм в стотици европейски и национални проекти в областта на ИКТ. Много научни изследвания и иновации са свързани с бъдещия интернет. Съществуват „технологични острови“ (например - градове), където някои модификации на бъдещия интернет вече са реалност. Cisco въвежда термина интернет на всичко - интелигентно свързване на хора, процеси, данни и неща, което може да се сравнява с европейската индустриална революция от XVIII век.


Децата в дигиталната ера

Автор: УНИБИТ

QED (QualityinEducation – Качество в образованието) традиционно се провежда под патронажа на Българската национална комисия на ЮНЕСКО.

Първото издание на събитието се проведе през 2011 г. под заглавието “Re-designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies” и с финансовата подкрепа на проектите по FP7 SISTER и Fibonacci.

Оттогава събитието се провежда редовно след всеки EDUsummIT, представяйки резултатите от глобалния форум с цел положително въздействие върху образователните системи на местно, регионално и международно ниво.


Речник на София град на знанието

Д.Христов -

Зам.Председател на УС на Клъстер София Град на знанието

Нуждаем се от общ език - речник на София град на знанието. Щом ще работим заедно за създаване на град на знанието трябва да разбираме нещата по един и същ начин за да комуникираме ефективно и провеждаме диалог. По-долу всеки заинтересован ще намери кратки и общоприети дефиниции на 12 ключови термини и понятия, необходими за работа в клъстера.


ЛИНГБИ - Град на знанието в Дания

Димитър Христов  - Зам. Председател на УС на Клъстер София град на знанието.

В процеса на инициативата „Клъстер София - град на знанието” постъпиха много запитвания какво е това град на знанието и бяха изразени съмнения, че подобен проект може да представлява интерес за публичните власти и за реалния бизнес в София. 

Стана ясно, че нашите отговори и дефиниции, които давахме на желаещите да знаят повече за концепцията за градове на знанието все още не се разбират достатъчно добре. Някои ги смятат за прекалено научни и абстрактни, други пък не виждат прекия си бизнес интерес от реализацията на подобни проекти.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image