Image

Блог публикации

Интелигентните градове - Виена и Амстердам

Интелигентните градове - Виена и Амстердам

Екип на Клъстер София град на знанието

ВИЕНА

През 2018 г. австрийската столица Виена е обявена за девети пореден път за град номер 1 в света, който предлага най-доброто качество на живот измежду 231 града включени в проучването (на американската консултантската фирма Мърсър). Това е забележителен успех и този казус трябва да се изучава и ползва от други градове като добра практика.

Най-големият град в Австрия, с население от над 2,5 млн. души, е известен като един от най-зелените градове в света и лидер в използването на зелена енергия, със 100% възобновяема енергия от 2015 г. насам).

В допълнение, Виена планира да инсталира над 300 000 слънчеви панела до 2020 г., както и да разполага с най-голямата биомаса в света. Виена, също така, е известна и с управлението на транспорта. Нейната метро система обслужва 1,3 милиона пътници всеки ден и това е най-добре представящата се система за обществен транспорт в целия свят. С комбинация от политики, насочени към интегрирането на градското и транспортното планиране и пренасочването на трафика към екологично устойчиви видове транспорт, Виена значително увеличава дела на обществен транспорт, като подобрява развитието на обществения транспорт, в т.ч. развитието на инфраструктурата на обществения транспорт, подобряване на качеството и имиджа на обществения транспорт, въвеждане на строга мярка за управление на паркоместа за пътниците и подобряване на условията за пешеходци и велосипедисти.

В основата на тези резултати са дългогодишните целенасочени усилия за развитие на града чрез подобряване на условията за живот и правене на бизнес - през 2011 е обявена инициативата „Виена – интелигентен град”, а в последствие през 2014г. тя е наследена от действащата към момента Стратегия за развитие на смарт сити Виена (Smart City Wien Framework Strategy) с времеви хоризонт до 2050 г. Основната цел за 2050 г. е да се осигури най-доброто качество на живот за всички жители на Виена с възможно най-голямо опазване на ресурсите. Това трябва да се осъществи чрез всеобхватни социални и технологични иновации. За да се постави фокус върху тази инициатива, са необходими избрани проекти, за да се илюстрира гъвкавостта на градското развитие. Съответно, изготвен е списък от проекти, който непрекъснато се актуализира.

Изпълнението на Стратегията се води от специализирана агенция (Smart City Agency). От името на града, тя координира разнообразните дейности около инициативата и рамковата стратегия на Виена. Освен това, тя изпълнява и международните задачи в тази област на експертни познания, като например предаването на пример за най-добри практики, както и обмена на ноу-хау между съответните участници и представя актуалните европейски и международни теми и дискусии във Виена. Агенцията за интелигентни градове е също така координационен център на DigitalCity.Wien, инициатива, съвместно насърчавана от частния сектор и градската администрация, с цел да се превърне Виена във водеща цифрова „гореща точка“ в Европа и да я позиционира като вътрешно и външно. Инициативата беше развита от дискусия за възможните решения на недостига в ИТ работната сила във Виена, проведена през 2013 г. и впоследствие разширена в много по-широк проект.

АМСТЕРДАМ

През 2013 г., град Амстердам се стремеше да разшири своите съществуващи станции за измерване на качеството на въздуха. Градът искаше хиперлокално измерване на качеството на въздуха, което съществуващата инфраструктура не поддържаше. Нещо повече, съществуващите апарати за измерване на качеството на въздуха бяха твърде скъпи, за да могат да се скалират. Тогава се взима решение градът да поеме по различен начин, за да се справи с този проблем, като бе стартирана Лаборатория за интелигентни граждани на Амстердам. Лабораторията предоставя платформа за граждани, учени, инженери и дизайнери за разработване на евтини, лесни за изграждане и поддръжка сензорни комплекти за измерване на температура, влажност, светлина, звук, въглероден оксид и азотен диоксид. По такъв начин гражданите са ангажирани на най-ранен етап от изпълнение на инициативата и съответно научени как да качват данни в онлайн платформата. В резултат на тези и други усилия в посока въвличане на технологии в помощ на града по най-наболелите проблеми, през 2016 г. градът е обявен за Европейска столица на иновациите и печели наградата на Европейската комисия.

Процесите по трансформиране на града се координират от Смарт Сити Амстердам (Amsterdam Smart City) - инициатива за публично-частно партньорство, включваща правителството, институциите за създаване и разпространение на знания, бизнеса и жителите на града. Тя цели да се превърне в най-голямата интелигентна платформа за иновации в Амстердам, като включи всички проекти и участници в екосистемата на интелигентния град, свързвайки общностите за споделяне на опит и ускоряване и подпомагане изпълнението на нови проекти, които правят града готов за бъдещето.

За да сподели ефективно опита си, Смарт Сити Амстердам си партнира с Амстердамския университет за приложни науки, за да създаде Смарт сити академия. Професорите, учителите и студентите в академията изследват и споделят онлайн информация за инициирането, управлението и сътрудничеството при интелигентните градски проекти. Тези участници също предоставят информация и изследвания за цялостното въздействие и осигуряване на благоприятните условия за реализацията на проекти за интелигентни градове. За да споделят своя опит, те разработват и предоставят онлайн инструменти и методологии за интелигентни градове и организират събития и майсторски класове, където членовете на обществото могат да се учат от интелигентните градски проекти в Амстердам в областта на енергетиката, мобилността и кръговата икономика.

Други области на познание, които са достъпни онлайн, включват измеренията и условията за увеличаване на интелигентните пилотни проекти, ролята на по-големите компании в екосистемата на интелигентния град, предизвикателствата, свързани с отворените данни, и начина, по който интелигентните градове могат да трансформират гражданството. Външни участници могат също да участват, като публикуват свои собствени изследвания и тези в платформата за онлайн споделяне на академията. Смарт Сити Амстердам не само цели местно въздействие; активно споделя знания с други градове, които желаят да се учат от неговия опит чрез редовни презентации и обиколки на интелигентните градски инициативи на Амстердам за национални и международни делегации.


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image