Image

Блог публикации

Интелигентните градове - Лондон

Интелигентните градове - Лондон

Екип на Клъстер София град на знанието

Примерите са най-доброто оръжие, което можеш да използваш когато искаш да докажеш верността на предложените решения или да избегнеш грешките и отклоненията в опитите си да постигнеш заложените цели. Затова в няколко поредни статии на вниманието на интересуващите се от тази тематика градски власти и бизнес ще представим добрите практики за интелигентни градове (Smart Cities) на Лондон, Виена, Барселона, Амстердам, Копенхаген и Хелзинки.

Това са наистина европейските градове, които специалистите сочат за успешни примери в постигането на сериозен напредък при трансформацията им в интелигентни градове.

ЛОНДОН

Започваме с Лондон, столицата на Великобритания, която е световен търговски център и световна културна гореща точка. Градът е разнообразен, свързан, международен и космополитен като демонстрира конкурентоспособност чрез своята икономика, творчество и дизайн, наука и технологии, банково дело и финанси. Освен това, Лондон расте бурно (очаква се населението му да достигне 10 милиона до 2030 г.) и без съмнение е необходимо увеличаване на инвестициите в нови технологии, за да се запази Лондон като голям град на бъдещето. Нещо повече, Лондон заявява амбиции да бъде най-умният град в света.

В подкрепа на това, през 2011 г. столицата на Обединеното кралство обяви Smart London Plan, а две години по-късно, през март 2013 г., е сформиран Smart London Board, за да консултира подхода на Лондон към използване на цифрови технологии и да гарантира, че Лондон запазва позицията си на най-добър голям град в света. Бордът се състои от група експерти, включително учени, представители на бизнеса, доставчици на инфраструктура, ИКТ и енергийни компании. Той помага на администрацията на Лондон да оформи и изпълнява своята стратегия за това как да прилага технологиите във всички области на политиката на града (транспорт, енергетика, социална политика и инфраструктура). Визията на Лондон Интелигентен град е: Използване на творческата сила на новите технологии за обслужване на Лондон и подобряване на живота на неговите жители.

Интелигентните технологии и данните за града стават все по-важни в дискурса за градското планиране. Лондонският План за инфраструктура 2050 се фокусира върху това как технологиите и данните могат да повлияят върху бъдещия дизайн и ефективното функциониране на активите на града и как следва да се решават свързаните с тях регулаторни и пазарни въпроси. Успоредно с това е разработен център за съхранение на данни (London Datastore), обслужващ нарастващата екосистема на града, който генерира множество примери за това как данните могат да се използват за управление и планиране на градските операции.

Едно от популярните действащи решения в Лондон е регистър, свързан с приложение, което показва случващите се ремонти, така че шофьорите да избягват зони, които са затворени или биха довели до големи задръствания. Всъщност след пускането на London Datastore са разработени над 450 мобилни приложения, които да помагат за по-добър живот в града – от опциите за показване на свободни паркоместа до по-добро планиране на ползването на градски транспорт. Последното включва иновативната система за безконтактно купуване на билети, която помага за това над 5-те млн. пътувания в транспортната мрежа на Лондон, осъществявани всеки ден, да се случват все по-лесно. Всъщност, управлението на пътническите и автомобилните транспортни системи в Лондон е сред най-напредналите в света и като примери за такива иновации са таксуването при задръствания, използващо системи за разпознаване на регистрационни номера, интелигентни системи за управление на пътната мрежа и Wifi на подземните влакове. Дори концепцията за повторно използване на отпадъчна топлина, като тази, генерирана от подземни шахти и подстанции,

Интересни за нас са инструментите и инициативите, които Лодон е решил да ползва и които са в основата на постигнатите успехи:

  • Londoners At The Core: включване и овластяване на гражданите на Лондон. Непрекъснати усилия за увеличаване броя на лондончани, които използват цифрови технологии, за да се включат в разработването на политики за града. Инициативата включва и предоставянето на цялостна стратегия за цифрово включване в Лондон до края на 2014 г.;
  • Свързване на изследванията, технологиите и таланта на Лондон: чрез стартирането на Smart London Innovation Challenge за мобилизиране на предприемачи, изследователи, предприятия и граждани, което ще доведе до разработването на решения, които ще помогнат за решаването на предизвикателствата на растежа на капитала. Планирано е решенията на Лондон да бъдат изнасяни в света, като се фокусира върху глобалните градове с висок растеж.;
  • Събрани заедно чрез мрежи: Лондон всъщност е изключително сложна иновационна екосистема, отчасти поради мащаба, броя и видовете участващи организации. Ще бъде създадена Smart London Innovation Network, която идентифицира и обединява огромното количество съществуващи и нововъзникващи дейности на Smart City в столицата. Мрежата ще подкрепя МСП и иновационната общност в Лондон, за да се възползват от пазарните възможности и да ги увеличат;
  • Осигуряване на възможност за адаптация и растеж на Лондон: Непрекъснатите и по-интелигентни стратегии, използващи интелигентни мрежови технологии, са основен принцип в плана за развитие на интелигентния град в Лондон за 2020 г. Това цели управление на търсенето и предлагането на енергия и вода. Тя ще стимулира използването на данни и технологии за ефективно обработване, рециклиране и използване на отпадъците като ресурс. Тя ще разработи и по-добри начини за намаляване на сблъсъка на трафика чрез наблюдение и наблюдение и анализ на инциденти и действия. В допълнение, ще се осигури най-доброто качество на въздуха чрез значително (около 50%) намаляване на емисиите от транспортния сектор в Лондон. Също така ще има действия за намаляване до 2020 г. на емисиите на парникови газове до 40% под нивата от 1990 г. насам;
  • Подобряване на сътрудничеството между жителите на града и градското управление: Планът изисква по-голямо споделяне на данни между правителството на Лондон и заинтересованите страни. Това ще бъде придружено от изследвания за оценка и иновации по отношение на процесите на предоставяне на услуги. Освен това ще има постоянна подкрепа за непрекъснато увеличаване на МСП, които получават договори за публичния сектор или възможности за снабдяване;
  • В допълнение, кметът на Лондон стартира пътната карта Smarter London Together, с която се поставя цел Лондон да стане най-интелигентният град в света. Тази пътна карта е предназначена да бъде гъвкав цифров генерален план за града. Той определя как Лондон иска да си сътрудничи с кварталите и услугите на столицата, както и подпомага ефективното взаимодействие и сътрудничество с технологичната общност, университетите и останалите градове.

 


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image