Image

Блог публикации

ЛИНГБИ - Град на знанието в Дания

Димитър Христов  - Зам. Председател на УС на Клъстер София град на знанието.

В процеса на инициативата „Клъстер София - град на знанието” постъпиха много запитвания какво е това град на знанието и бяха изразени съмнения, че подобен проект може да представлява интерес за публичните власти и за реалния бизнес в София. 

Стана ясно, че нашите отговори и дефиниции, които давахме на желаещите да знаят повече за концепцията за градове на знанието все още не се разбират достатъчно добре. Някои ги смятат за прекалено научни и абстрактни, други пък не виждат прекия си бизнес интерес от реализацията на подобни проекти.


Управление на знанията в МСП

Автор: Димитър Христов, Управител на ХИРОН - Иновационен мениджмънт ООД. Фирмата членува в Клъстер София град на знанието

Още в началото на 15 в. прочутият английския философ Франсис Бейкън, казва че „Знанието е сила” и векове след това е прието да се счита, че той говори за знанията и уменията на отделния човек. Това най-вероятно е самата истина, но далеч не изчерпва потенциала на това твърдение. Едва сега, почти четири века по-късно и на светлинни години от тогавашната икономическа теория, специалистите по фирмено управление започват да осъзнават как бъдещето на организациите зависи и от умението да управлява ефективно знанието. 


Ползите от градовете на знанието

Димитър Христов - Зам.Председател, Клъстер София град на знанието

Клъстер София град на знанието си е поставил за цел да подпомогне процеса на трансформация на град София, столицата на България, от класическа териториална административна единица в град на знанието.

В резюме ползите от реализацията на подобна амбициозна цел могат да бъдат изброени по следния начин:  

  1. В градовете на знанието се създава икономика базирана на знания, която е глобален феномен с пряк ефект върху самите градове, избрали да следват този преход на трансформация

Из практиката на Клуб за управление на знания, иновации и стратегии

В клъстер София град на знанието членуват организации, чиито приоритет са индустриите на знанието. Един от членовете на клъстера е Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС). От повече от две години клубът прави всичко възможно за да популяризира достиженията на науката и добрите практики в управлението на знанията и иновациите.Основната цел е да се стимулира трансфера и използването на съвременни методи и средства за управление на знанията и иновациите в България с цел постигане на по-висока ефективност на управлението като цяло.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.