Image

Блог публикации

INVESTech: Тласък на професионалното образование към цифровата ера

INVESTech: Тласък на професионалното образование към цифровата ера

Добре дошли в проекта INVESTech, амбициозна инициатива, насочена към подкрепа за създаване и развитие на платформа за транснационално сътрудничество между центрове за професионални постижения (CoVE) в областта на ИКТ.

Нашият проект обхваща пет европейски държави: Словакия, Гърция, България, Кипър и Литва.

INVESTech се стреми да използва иновационния потенциал на ПОО в участващите страни.

Като подкрепяме сътрудничеството между образованието, пазара на труда и различните заинтересовани страни, ние се стремим да насърчим развитието на умения, приемането на иновативни технологии, зеления преход и социалното включване.

Чрез съвместни действия предвиждаме ПОО да играе централна роля в стимулирането на иновациите, подкрепяйки зеления преход и насърчавайки социалното включване. В днешния бързо развиващ се свят ефективното управление на проекти е от първостепенно значение за постигането на тези цели. Проектът INVESTech признава основната роля на управлението на проекти в организирането на различни заинтересовани страни, управлението на ресурсите и гарантирането на успешното изпълнение на нашите цели.

Проектът предвижда да бъдат създадени центрове CoVE в пет европейски региона, използвайки рамката на петорната иновационна спирала (Q2IH). Тази рамка набляга на партньорствата между академичните среди, индустрията, публичния сектор, гражданското общество и други ключови заинтересовани страни. Като насърчаваме сътрудничеството между различни заинтересовани страни, ние се стремим да приведем CoVE в съответствие с регионалните стратегии за интелигентна специализация, като се фокусираме върху устойчивото развитие и иновациите. В основата на INVESTech лежи подходът отдолу нагоре към професионалните постижения, ангажирайки широк кръг от заинтересовани страни на регионално ниво. Използвайки съществуващите екосистеми за умения и насърчавайки нови, ние се стремим да дадем възможност на CoVEs да се адаптират бързо към променящите се икономически и социални нужди. Освен това INVESTech ще инвестира в създаването на платформа за транснационално сътрудничество на центровете CoVEs в сектора на ИКТ, издигайки усилията от регионално на европейско ниво. Като въвеждаме „европейско измерение“ в професионалните постижения, ние се стремим да подкрепим прилагането на политиките и действията на ЕС в областта на ПОО.

Чрез инициативи за изграждане на капацитет, транснационално сътрудничество и създаване на синергия с мрежи в целия ЕС, INVESTech се стреми да подобри интернационализацията на ПОО. Обхватът на INVESTech се простира до нива 4-7 на EQF, като обхваща различни образователни институции и квалификации. Ние се стремим да предоставим приобщаващи целенасочени програми за обучение, онлайн курсове и специализирани възможности за подобряване на уменията и пригодността за заетост на студенти и професионалисти в ПОО на различни нива.

Присъединете се към нас за насърчаване на професионалните постижения и на иновациите и овластяване на хората в сектора на ИКТ. Заедно можем да реализираме трансформиращия потенциал на ПОО и да допринесем за по-проспериращо и приобщаващо бъдеще. И така, ние революционизираме професионалното образование в цяла Европа, за да отговорим на съвременните изисквания на работната сила.

Ето какво се стремим да постигнем:

  • Международен портал: Ще подготвим динамично виртуално пространство за сътрудничество между заинтересованите страни в CoVEs, подобрявайки глобалната свързаност.
  • Микрокредити в напреднали технологии: Разработваме серия от микрокредити, съобразени с нуждите на индустрията и изискванията на пазара на труда, като гарантираме, че нашите обучаеми са добре подготвени за бъдещи предизвикателства.
  • Онлайн курсове: Разгръща се изчерпателен набор от онлайн курсове по авангардни технологии. Тези курсове са предназначени да осигурят на обучаващите се основни знания и умения, подобрявайки професионалното им израстване.
  • ICT Bootcamps: Ще бъдат предложени интензивни програми за обучение и практически опит в конкретни области на ИКТ, което значително подобрява практическите умения и готовността на участниците за технологичната индустрия.
  • Наръчник за зелен преход: За да подкрепим устойчивото развитие на организациите за ПОО, ние създаваме Наръчник за зелен преход. Това ръководство ще предостави на училищата за професионално образование и обучение приложими стратегии за интегриране на устойчиви практики и зелени стратегии в техните учебни програми, насърчавайки преминаването към по-екологичен сектор на ПОО.

 Очаквайте актуални данни и истории за успех от Project INVESTech

buton_investtech.jpeg

 

 


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.