Image

Блог публикации

ЛИНГБИ - Град на знанието в Дания

ЛИНГБИ - Град на знанието в Дания

Димитър Христов  - Зам. Председател на УС на Клъстер София град на знанието.

В процеса на инициативата „Клъстер София - град на знанието” постъпиха много запитвания какво е това град на знанието и бяха изразени съмнения, че подобен проект може да представлява интерес за публичните власти и за реалния бизнес в София. 

Стана ясно, че нашите отговори и дефиниции, които давахме на желаещите да знаят повече за концепцията за градове на знанието все още не се разбират достатъчно добре. Някои ги смятат за прекалено научни и абстрактни, други пък не виждат прекия си бизнес интерес от реализацията на подобни проекти.

Това ме стимулира да намеря, обработя и публикувам тази кратка статия, която е по-скоро представяне на казус за подобен проект, реализиран в друга европейска страна. Смятам, че показването на добрите практики е най-добрия начин за аргументиране и обяснение на дадена концепция и може да окаже по-силно въздействие дори и от най-задълбочените учебни помагала или публикации.

ЛИНГБИ - ГРАД НА ЗНАНИЕТО И УРБАНИСТИЧНОТО РАЗВИТИЕ

Казусът е за град Лингби (Lyngby-Taarbæk) - малък 52 хиляден град в Дания от състава на столичната метрополия Копенхаген, който може да се разглежда и като неин отделен квартал.
Инициативата, която по-късно прераства в проект Лингби - град на знанието и урбанистичното развитие (Lyngby-Taarbæk City of Knowledge and Urban Development) е частна асоциация, представляваща уникално публично-частно партньорство между фирми, научноизследователски и образователни институции, публични власти, жилищни асоциации и граждани, създадено с цел да осигури и гарантира устойчив икономически растеж и развитие на града. Сдружението си поставя ясна и категорична цел: Да допринесе град Лингби да се развие и превърне в един от водещите европейски университетски градове с най-добрите условия за научни изследвания, обучение, бизнес и предприемачество. Сдружението успява да създаде подходящи атмосфера и условия за постигане на всеобхватно градско развитие. Зоната за студентските общежития (кампус) и центърът на града се включват в проект за разрастващ се бизнес център с разкриване на нови предприятия, нови жилищни и образователни съоръжения и за реализация на инфраструктурни проекти, създаващи условия за последващо ускоряване на развитието на града. Преследва се целта да се превърне град Лингби в процъфтяващ интензивен иновационен район, развиващ се около съществуващите кампус и Датски технически университет (DTU).

Към момента Градът на знанието е изградил своя международен профил и се е превърнал в център за работа на международни специалисти и учени, разполагащ с нови, атрактивни възможности за жилищно настаняване, международни събития и жизнен търговски живот. Създаденото партньорство е осигурило включване в редица професионални международни мрежи, които сами по себе си зараждат нови партньорства и генерират нови проекти. Получило се е уникално партньорство в триъгълника на знанието (бизнес, наука и образование), което заедно с подкрепата на публичните власти подготвя почвата за по-лесно откриване и реализация на решения за интелигентен град (smart city). Тези решения ще направят града и целия район още по-привлекателен за бизнеса, по-добър за гражданите и по-гостоприемен за пристигащите датски и международни студенти, специалисти и техните семейства. Благодарение на концепцията за Град на знанието този малък град, квартал на Копенхаген се превръща атрактивно и добро място за инвестиции, работа и живот.

ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА

Частното сдружение Лингби - град на знанието и урбанистичното развитие е основано на 23 януари 2012 г. Членовете му имат ясна визия как трябва да се развива този град за да се превърне в един от водещите университетски градове на знанието в Северна Европа. Осемте учредители на сдружението са инженерно - консултантската компания COWI, телекомуникационна компания Danica, Датския технически университет, компанията Haldor Topsoe, Жилищната асоциация Лингби, Общината Лингби, компанията Pihl & Søn и Консорциума Град на талантите. Малко преди основаването на сдружението инициаторите му извършват задълбочен предварителен анализ със широкото участие на местните общности, създават работна група и организират първите социални мрежи за града на знанието.

През май 2012 г. сдружението се институционализира - създава се секретариат, избират се изпълнителен директор и ръководител на проекта. Секретариатът се установява в съществуващия Научен парк Scion в Датския технически университет и започва да набира нови членове. Първият нов член става компанията Johannes Fog, а към края на 2012 г. членовете са вече 13 на брой. Още от самото начало Градът на знанието успява да постигне извънредно голяма активност в социалните мрежи и се включва в редица поддържащи проекти и инициативи, като Лагер за иновации в знанието и английски езикови групи в местните детски занимални и домове.

През 2013 г. проектът за градско развитие набира скорост и амбициозната стратегия за създаване на Град на знанието е вече публично демонстрирана. В резултат, такива компании от индустрии базирани на знанието като Microsoft, Maersk Drilling & Maersk Supply Service, Cphbusiness и Visma Consulting обявяват намерението си да преместят своите работни помещения в сърцето на града, привличат към университета 1 000 студенти и откриват около 1 800 нови работни места. Същата година Градът на знанието за пръв път участва в конференция за недвижими имоти MIPIM в Кан, а националните медии започват да обръщат все по-голямо внимание на потенциала, който носи подхода за градско развитие на град Лингби. Успоредно са осъществени проекти като откриване на новата учебна година в центъра на града, събития посветени на международните специалисти и студенти в града , проекта Споделен град, Ден на науката, провеждане на работилници за малки и средни предприятия и създаване на мрежа за малък и микро бизнес. В края на годината сдружението Лингби - град на знанието вече наброява 40 членове.

През 2014 г. Градът на знанието стартира с пилотен проект за наставничество на придружаващите съпрузи на международните специалисти, работещи в Лингби и окончателно оформя провеждането на ежегодния празник за започване на новата учебна година. Стартира се проект Biketown Showdown в помощ на студентите в града, по който са осигурени 50 използвани велосипеди на много ниски цени. В сътрудничество с града на знанието действащата търговска асоциация в града осигурява на 10 000 студенти талони с отстъпки за пазаруване в нейните търговски обекти. Съвместно с Датски техническият университет се провежда 24-часов хакатон за стартиращи предприятия на тема Големи бази данни (на база на общински данни), което отчасти довежда до създаване на успешната стартираща компания Sunmappe и потвърждава взаимния интерес в използването на интелигентни бази данни. Създава се и Мрежа за училище и образование и всички образователни институции в града, участващи в консорциума Град на талантите се присъединяват към града на знанието като отделни негови членове. Така броя на членовете на сдружението през 2014 г. става 64. Междувременно същата година се извършва нов анализ на ситуацията, преразглеждат се първоначалната визия и цели за развитието на града за периода до 2020 и се предприемат необходимите усилия за витализиране на социалните мрежи.

През 2015 г. се случват интересни и важни събития в помощ на проекта. Под влияние на активността и плана на Града на знанието компания Novozymes обявява построяване на нов Иновационен кампус и учебен център в непосредствена близост до Техническия университет. Провежда се конференция за развитието на град Лингби с участието на гост-лектор от Силиконовата долина, на която освен членове на сдружението са поканени инвеститори и разработчици. Междувременно Датският технически университет основава фондация за жилищно настаняване, чиято цел е осигуряване на допълнителни жилища за студенти и научни работници. Общината обявява планове за изграждане на студентски жилища в центъра на града. Започват нови проекти: платформа за насърчаване на сътрудничеството между училища и бизнес, свободно време в град Лингби, международен ден и семинари за малки фирми. Града на знанието разработва програма за кариерно консултиране и менторинг на съпрузите, придружаващи живеещите и работещите в Лингби чуждестранни специалисти и научни работници, а първият двегодишен проект по тази програма бива подкрепен от Фондация Индустрия. Същевременно градът на знанието се присъединява към консорциума Живот в Лингби, както и се включва в изпълнението на такива регионални проекти като Голям Копенхаген и Голям Копенхаген - от наука към бизнес.

През 2016 г. Градът на знанието се фокусира върху консолидиране на съществуващи проекти и отчасти и върху разработването на нови проекти като Smart City и Science Festival. Освен това първоначалните стъпки за интелигентни решения на ниво град бяха предприети под формата на стартиране на проект Smart City Hub към Skylab (Датски технически университет) и на проект за Интернет на нещата. По отношение на допълнителните жилища публично се обявяват амбициите за създаването на 675 нови обекти, включително студентски жилища в Соргенфри и се предприемат първи стъпки за изграждане на общежитие Hempel в Датския технически университет. Градът на знанието засилва усилията си за стартиране на нов уебсайт и платформа на сдружението с информационен бюлетин и концентрира усилията си върху социалните медии. След четири години пребиваване в научния парк в Датския технически университет, секретариатът се премества в наскоро обновената офис сграда Workstation. Броят на активните членове в сдружението през 2016 г. става многократно по-голям. По време на петгодишния юбилей от създаването на Лингби - Град на знанието през януари 2017 г. в сдружението вече има над 70 активни членове.

Това е историята за създаване и развитие на едно сдружение, от което членовете му и публичните власти извличат голяма полза, а в резултат гражданите получават по-добро място за живеене и перспективи за личностно развитие. От краен квартал на Копенхаген Лингби се превръща в град на знанието и един от най-атрактивните за инвестиции градове в Дания. Някои вече го наричат "Силициевата долина на Дания".

Днес град Лингби чрез сдружението Лингби - град на знанието има амбициозни, но реалистични визия и цели:

  • Да стане един от водещите научни центрове в Европа и университетски градове със световно ниво на научни изследвания и образование;
  • Да бъде център за развитие на бизнес клъстери с интензивно познание;
  • Да е международен център за работа, култура, търговия и градски живот;
  • Да бъде жива лаборатория за устойчиво градско и бизнес развитие.

Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image