Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Приключи кандидатстването в Отворена покана 1

Приключи кандидатстването в Отворена покана 1

На 17 юли 2020 г. беше затворена поканата за набиране на предложения от стартъпи/скейлъпи за включване в първата 6-месечна акселераторска програма на Проект Media Motor Europe, който се изпълнява с участие на Клъстер София град на знанието. Както вече беше съобщено, този проект се реализира в рамките на Startup Europe, една инициатива на Европейската комисия.

Какви са резултатите на този етап?

Общо 145 стартъпи/скейлъпи от над 30 страни се отзоваха на поканата и стартираха попълването на своите заявления за участие.

От тях 86 фирми успяха да финализират и да изпратят своите формуляри за оценка. Общото впечатление е, че желаещите да се включат в програмата кандидати са от много и различни сектори, но най-общо 60% от кандидатите са пряко свързани и предлагат технологични решения за медийната индустрия, а останалите 40% са представители на сектори, свързани с креативния бизнес.

Какво предстои?

На 21 август фирмите, които са получили най-висока оценка и са класирани за участие в програмата ще получат официално съобщение. От 24 август всеки класиран стартъп трябва да очаква да бъде потърсен от представител на един от четирите Иновационни хъба в България, Гърция, Белгия и Норвегия, формирали се в резултат на Media Motor Europe.

В началото на м. септември ще стартира изпълнението на менторската програма и предоставянето на пакет услуги, които всеки един стартъп или скейлъп ще получава в продължение на шест месеца.

Какво още следва?

Предстои отваряне на още две покани за набиране на предложения за участие в две нови акселераторски програми на Media Motor Europe. Очакваните срокове за това са съответно през м. септември 2020 г. и през м. март 2021 г.

За повече информация, моля посетете сайта на Media Motor Europe, или ни последвайте в Twitter, LinkedIn и Instagram.

 

euflag

Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 871552.
   

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image