Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Програма за 2021

ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 

  • Работилница за мениджъри “Цифрови и социални иновации, повлияни от IoT и киберсигурност”. Тестване на Инструментариума за предприемачи в Интернет на нещата. IoTNuggetsм. Февруари - Март, 2021
  • Сертификационен курс по иновации и развитие на манталитет за креативност при МСП. Лекции, казуси, инструменти и игри. м. Април
  • Работилница по социално предприемачество. Бизнес закуска с обучители и предприемачи. Модели на социалното предприемачество. Обмяна на добри практики. Запознаване и разпространение на социалното предприемачество и ролята на бизнес моделите и менторите и обучителите. BASETм. Април
  • Работилница “Развитие на смарт технологии чрез дизайн мислене”. Тестване на методика и инструментариум за развитие на смарт и пробивни технологии. SMART by Designм. Май 
  • Работилница за умения по Индустрия 4.0 и отворени иновации, игрово обучение. Тестване на методика за изграждане на умения за коопериране при отворени иновации в Индустрия 4.0. Upskilling Lab 4.0 м. Юни
  • Международна конференция “Развитие на смарт и пробивни технологии и иновации”. Представяне на нов модел, методология и инструментариум за развитие и управление на иновативни смарт решения и технологии. SMART by Design  м. Юли
  • Конференция „Подобряване уменията на персонала на фирмите за коопериране в условия на отворени иновации в Индустрия 4.0. Представяне на нов модел за надграждане на компетенциите, знанията и уменията във високотехнологичните стартъпи и скейлъпи за съвместна работа. Upskilling Lab 4.0  м. Септември
  • Работилница “Преходът към Индустрия 4.0 и предизвикателствата пред различните поколения”. Тестване на Ръководство за подпомагане прехода на персонала към Индустрия 4.0: Иновационно мислене; Управление на мотивацията; Техническо сътрудничество. i2Sustain IT - м. ноември 2021 - февруари 2022

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image