Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Резултати от кандидатстването по Отворена покана 1

Резултати от кандидатстването по Отворена покана 1

Приключи оценката на заявленията, подадени от стартъпи и скейлъпи от цяла Европа по първата покана на Media Motor Europe. От подадените 86 заявления от 30 държави в акселераторската шестмесечна програма се включиха 20 стартъпа от 14 държави, сред които и от България. В помощ на програмата, която ще стартира в началото на месец септември 2020 г. ще бъде международна група от професионални ментори и експерти. Програмата ще се реализира от 4 иновационни хъба на медийната и креативните идустрии в България (София), Норвегия (Берген), Гърция (Солун) и Белгия (Брюксел), работещи в мрежа.  

В изпълнение на програмата четирите иновационните хъба ще си сътрудничат чрез обмяна на опит, информация, технологии, капацитет, бизнес модели и добри практики за развитие на предприемаческата екосистема в медийната и креативните индустрии в Европа. Класираните за включване в менторската програма фирми са разпределени между четирите хъба.

По-долу е представен списък на тези фирми по иновационни хъбове и решаваните от тях предизвикателства.

Иновационен хъб София
AdHash  България  Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
Vixtape  Португалия  Подобряване на защитата на личните данни
StoryTracks  Ирландия  Подобряване на взаимодействието човек-машина
Macrorec Cinema Technologies  Турция  Подобряване на взаимодействието човек-машина
Mavin.org  Нидерландия  Борба с дезинформацията и фалшивите новини
Иновационен хъб Берген
Limecraft Белгия Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
Defudger Германия Борба с дезинформацията и фалшивите новини
Anything.world Великобритания Намаление на времето и разходите за медийно производство
AdVerif.ai Израел Борба с дезинформацията и фалшивите новини
Web64 Норвегия Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
Иновационен хъб Солун
GPU Audio Швейцария Достъп до инструменти за творческа дейност
faktual Германия Подобряване на взаимодействието човек-машина
Adwork Гърция Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
Frameright Финландия Подобряване на взаимодействието човек-машина
Medoid AI Гърция Борба с онлайн изказвания, пораждащи омраза
Иновационен хъб Брюксел
Ceretai Швеция Равенство между половете в медийния сектор
Arkane Белгия Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
Textgain Белгия Борба с дезинформацията и фалшивите новини
Verchable Великобритания Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0
Akilli Cheviri Турция Подобрена достъпност до медиите

 

Портфолиото на стартъпите и техните продукти от Покана 1 може да свалите от ТУК или да отворите в Book link

Предстои отваряне на още две покани за набиране на предложения за участие в две нови акселераторски програми на Media Motor Europe. Очакваните срокове за това са съответно през м. септември 2020 г. и през м. март 2021 г. За повече информация, моля посетете сайта на Media Motor Europe, или ни последвайте в Twitter, LinkedIn и Instagram.


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image