Image

MediaMotorEurope

Иновационен хъб София

Как приключи 3-та покана за стартъпи по ММЕ

Как приключи 3-та покана за стартъпи по ММЕ

Обявихме победителите в третия отворен конкурс на MediaMotor Europe (MME)! Проектът ММЕ организира три процедури за включване на високотехнологични стартъпи в своя акселератор. Първата се проведе между 18 май и 17 юли 2020 г., втората от 1 септември до 30 октомври 2020 г., а третата между 1 април и 27 май 2021 г. Избраните нови 20 технологични стартъпи по тази процедура вече са включени в менторската програма на четирите иновационни хъба и започват своето "MME пътешествие".

Как се случи това? С приключване на третата покана, по която постъпиха 51 заявления от стартиращи и развиващи се фирми, общия брой подадени кандидатури за включване в програмата достигна 221, от които в крайна сметка бяха избрани 61 фирми. По третата покана най-много кандидатури постъпиха от Франция, за разлика от предходните два кръга, когато водеща в това отношение беше Великобритания. Следват Германия, Италия и Израел. Добре са представени и Белгия, България, Гърция и Норвегия, което е важно, тъй като четирите иновационни хъба са организирани в тези страни.

Ето някой по-важни данни от третата процедура!

Технологични области

Най-често по тази трета покана бяха фирмите, които се специализират в:

 • Машинно обучение, обработка на статистически данни и приложения, използващи обработка на сигнал (например реч, изображение, видео);
 • Уеб и информационни системи, системи за бази данни, извличане на информация и цифрови библиотеки, синтез на данни;
 • Изкуствен интелект, интелигентни системи, многоагентни системи;
 • Обработка на естествен език.

Сфери на приложения

Най-често срещаните области, за които се разработват приложения са:

 • услуги, свързани с медиите;
 • софтуер, свързан с изкуствен интелект;
 • стрийминг на данни (особено видео и аудио материали);
 • Обработка и анализ на данни.

Потребност от създаване на партньорства

Подобно на търсенето и в предишните два кръга и сега най-често стартъпите търсят осигуряване на договори за финансиране от венчър капиталисти, но също така този път напред излиза и желание за включване в консорциуми за кандидатстване по големи обществени или частни поръчки. Сред трите по търсене направления за съдействие се забелзва и желанието за осигуряване на споразумения с по-големи фирми за съвместно разработване на продукти. Популярни са и темата за лицензиране на технологии, трансфер на ноу-хау и получаване на специализирани експертизи.

Избраните стартиращи фирми

20 фирми от 16 държави са избрани за участие в програмата. Резултатите, разпределени по 4-те иновационни хъбове  са посочени по-долу:

Иновационен хъб - Клъстер София град на знанието

Иновационен хъб - MCB, Bergen

Иновационен хъб - Thermi, Thessaloniki

 • isoft.ai, Finland - Advancing human-machine interaction;  https://www.isoft.ai
 • Questpass, Poland - Fight against misinformation and fake news;  https://questpass.pl/
 • JDaily, Italy - Improved accessibility to media outlets (including support); https://www.jdaily.it/
 • Veeplay, Germany - Facilitating the transition to a data-driven media industry 4.0; www.veeplay.com
 • Exorde, France - Fight against misinformation and fake news; www. exorde.network

Иновационен хъбVRT, Brussels

Пълното пртфолио с данни на избраните от третата покана стартъпи за участие в ММЕ проекта може да бъде изтеглено от ТУК.

Към датата на тази публикация, четирите иновационни хъба вече определиха своите ментори и осъществиха първите си двустранни контакти за стартиране на менторската програма.

През следващите шест месеца избраните фирми ще имат възможност да доразвият своите технологични решения, да получат съвети и препоръки от експерти в областите, които ги интересуват, да участват в специализирана, обща за всички хъбове работилници и обучение, да се запознаят с инвеститори, да присъстват на предложени от ММЕ международни събития и много други!

 

 

 

 

 

 

 


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image