Image

Всички новини

Представяне на проекта "София град на знанието"

Представяне на проекта "София град на знанието"

В голямата зала на Българската академия на науките (БАН) под ръководството на Академик С. Воденичаров – председател на БАН бе представен проекта "София град на знанието". Инициатор на проекта е ръководството на Информинвест АД от Велграф Груп. Търговската марка "София град на знанието" бе запазена от Българска енергетична група, която е член на консорциума.

Представен бе вече реализираният проект "Виена град на знанието", от който ще се черпи опита за проекта в София.

Основните цели на проекта са:

  • профилира се София като град на знанието;
  • създава се карта на знанието на града, с възможности, необходимост, потенциал и най-добри перспективи;
  • разработва се подробна концепция за "София град на знанието"
  • стратегия, приоритетни услуги, пътна карта;
  • разработва се Мастър-план за "София град на знанието" – комплекс и кампус на територията на БАН.

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image