Image

Всички новини

Доброто образование и детския хор на БНР - приоритетите на Марионела за детето й!

Доброто образование и детския хор на БНР - приоритетите на Марионела за детето й!

Много от колегите и приятелите на Марионела вече са уведомени, че нашата скъпа приятелка ни напусна завинаги. Не знам какво по-важно е имала тя в мечтите си, освен осигуряване на знания и добро образование за детето си. Разбира се, всички знаем за гордостта й, че те двете с дъщеря си принадлежат към кръга възпитаници на детския хор на Българското национално радио, чиято 60-годишнина бе чествана тази година в края на месец юни в НДК.

Марионела остави твърде малка дъщеря и съпруг с трайна неработоспособност. Много от вас реагираха с мъка и съпричастност на този факт, а някои ме попитаха дали има начин да се помогне на семейство. Тъй като за Марионела образованието на дъщеря й беше приоритет, с помощта на нейните роднини решихме да учредим спестовна сметка на името на Калина Зафирова, с което да подкрепим образованието й след навършване на пълнолетие.

Могат да бъдат правени банкови преводи или да се внасят средства в брой в банката.

Банковите данни са както следва:

Банка: УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
BG85UNCR70004524440253 - ЛВ
BG31UNCR70004524440255 - USD
BG74UNCR70004524440257 - EUR
Справка: спестовна сметка на Калина Зафирова (образование).

Сигурен съм, че всички ще се съгласим, че това е най-малкото, което можем да направим за нашата колежка и приятелка. И най-малката сума ще бъде от голяма полза. Затова от името на организациите, семейството и приятелите на Марионела предварително Ви благодарим за подкрепата.

Димитър Христов


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image