Image

Всички новини

Анкета по инициативата на ECCP

Анкета по инициативата на ECCP

Уважаеми партньори, съмишленици и заинтересовани страни! 

Провеждаме кратко анкетно проучване по темата за зеления преход и кръговата икономика. То е пряко свързано с "Towards Green Transition Facility", една инициатива на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP). Клъстерът ни е един от общо 25 европейски клъстера, които са включени в тази инициатива. По нея се предвижда техническа помощ за фирми и организации, които ползват или разработват технологии, продукти и услуги за устойчиво, интелигентно и „зелено“ икономическо развитие.

По-конкретно, помощта е предназначена за тези, които осъществяват бизнес дейности и имат проектна активност в области като ресурсна ефективност, икономичност на сградите, качество на въздуха и водите, цифрови решения за кръгова икономика, рециклиране, управление на отпадъци, екологични и ефективни вериги на доставка, и др.

С тази анкета Клъстер София град на знанието се надява да проучи готовността Ви като фирми или организации да правите бизнес и/или да реализирате проекти в областта на „зелената трансформация“ и кръговата икономика, както и желанието Ви да се възползвате от техническа помощ, която ще бъде предоставена по линия на тази инициатива.

Входът към анкетното проучване е ТУК.

  QR_code_VXP2SH9_22.08.21_Survey.png

Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image