Image

Всички новини

Работна среща в Будапеща

Работна среща в Будапеща

Клъстер София град на знанието и пет партньорски организации от страни на ЕС стартираха нов проект, наречен „Развитие на зелени меки умения за по-добра заетост(DEGREBE). Проектът №: 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 е по програма Еразъм+. Целта на проектът е разработване на дигитален образователен пакет, фокусиран върху развитието на зелени умения и създаване на ръководство за обучители и треньори в подкрепа на възприемането на иновативни подходи и дигитални технологии в образованието.

Партньори на клъстера са TREBAG - Hungary, Czech Agricultural University - Czech Republic, DEKAPLUS - Cyprus, IDEC- Greece, and KISLÉPTÉK - Hungary.

На 16.12.2021 г., в края на годината, партньорите направиха първата си работна среща в Будапеща за стартиране на реализацията на проекта. По време на тази среща бяха представени резултатите от предварителните проучвания, направени според специфичните за всяка страна налични инициативи и резултати, детайлизиращи геймификацията в образователен контекст и зелените области. Всеки партньор представи подробен слайд, съдържащ най-важната за него информация относно целите и стремежите, които си поставя с този проект. Проведена беше дискусия  относно източниците на информация за формиране начина на управлението на проекта и за разработване на въпросниците, които ще бъдат насочени към целевите му групи.

Основен аспект беше въвеждане в целите и изграждане на база за взаимно и подкрепящо се сътрудничество между партньорите. Друг акцент беше поставен върху финансовия мениджмънт, управлението на качеството и подготовката за анализа на потребностите. Във връзка с този анализ дискусията се насочи към необходимостта от подготовката на кратки и ясни въпросниции, с помощта на които да се получи в максимална степен полезна информация от крайните потребители на  проекта, а именно образователен персонал в т.н. ЦПО. Очаква се тези въпросници да бъдат подготвени от КСГЗ в края на януари, след което ще може да стартира процесът на проучване на целевите групи.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image