Image

Всички новини

Покана за конференция: Digital Sofia - Умният град.

Покана за конференция: Digital Sofia - Умният град.

Клъстер София град на знанието получи покана от направление  „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ към Столична община и като техен партньор ви информираме за предстоящата конференция „DIGITAL SOFIA - УМНИЯТ ГРАД. ОТГОВОРНИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“. Тя се организира от Столична община и Комисия за регулиране на съобщенията и ще се проведе на 12 Април 2022 г. (вторник), от 09:00 до 16:00 часа в гр. София, Интер Експо Център - зала ВитошаДостъпът до конференцията е безплатен, като се изисква предварителна регистрация ТУК.

Конференцията се организира с участието на министерства, регулаторни органи, общинска администрация и общински съветници, общински предприятия и районни кметове, представители на ИКТ сектора, телекоми, инвеститори, банковата и академична общност.

Провеждането й ще подпомогне иновациите и адаптирането на новите технологии, осигурявайки взаимно допълване между публичния и частния капацитет, като ще допринесе за изпълнение на целите, на вече приетата от СОС, “Стратегията за дигитална трансформация на София“ (СДТС) и Плана за действие по изпълнението и, като ще разшири нейната публичност за гражданите и бизнеса. Конференцията цели да засили осведомеността на гражданите, бизнеса държавната и местна власт за приложение на иновациите и технологиите в живота на един град, за да бъде той „умен“.

Подробна информация за програмата и фокуса на събитието може да намерите на неговия официалния сайт.

В рамките на конференцията ще се проведат следните 4 панела.

  • Панел 1: Говорят Общината и общинските предприятия - Модератор - Генчо Керезов - Заместник-кмет по „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на град София
  • Панел 2: Говорят регулаторът, телекомите, МТС, МРРБ - Модератор - Д-р Мартин Захариев – Клъстер Софиа град на знанието, Фондация Дигитална България, Евротръст Технолоджис,
  • Панел 2: Говори бизнесът - Модератор - Д-р Мартин Захариев – Клъстер Софиа град на знанието, Фондация Дигитална България, Евротръст Технолоджис,
  • Панел 4: Модели за финансиране - Модератор - Левон Хампарцумян - Президент на Форум за български бизнес лидери (BBFL)

 


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image