Image

Всички новини

Мисията на SmartCityTech Partnership в САЩ завърши

Мисията на SmartCityTech Partnership в САЩ завърши

От 1 до 6 Май, 2022 г. SmartCityTech Partnership проведе бизнес мисия в Ню Йорк и Итака. Мисията беше организирана в рамките на проект eT4S Project от нашите партньри Green Hub Denmark. В мисията се включиха компании от Дания, България, Испания и др., като всичките са членове на партньорството и имат професионален интерес в областта на кръговата икономика, устойчивото управление на сгради и идивидуалното топло и енергийно снабдяване.

В мисията от Клъстер София град на знанието участие взе г-н Асен Чарлийски, CFO на българската стартъп компания Bullcharge и представител на Virtech Ltd. Мнението на всички участници без изключение е, че мисията е била много полезна както за тях самите така и за представляваните от тях компании.

По-долу в резюме е представено протичането на мисията.

Най-напред групата е посетила изложението Circular City Week в Ню Йорк. По време на изложението членовете са се включили в няколко събития и са взели участие в интересни за тях панелни дискусии, свързани с изпълнението на стратегията за кръгова икономикана на град Ню Йорк. В рамките на сесиите за създаване на контакти и за работа в мрежа са били провели ползвотворни разговори и посетени интересни съоръжения като Hudson Yards New York, Nordic Circular Space, Blue City Floating Development в пристанището Red Hook и Showcase на 345 Hudson Street.

Във втората фаза на мисията групата е посетила град Итака, който е една от тези екосистеми в САЩ, които най-активно включват в стратегиите си за развитие концепцията за кръгова икономика. Групата е била в еко-селище, където и се е запознала с приложената там концепция за устойчивост, възприета от неговите жители. След това е посетен Cornell University, където в същото време е била водена дискусиа за кръговата икономика. По-късно групата е имала възможността да разгледа системата за охлаждане на езерото Корнел и топлоелектрическата му централа. В заключителната фаза се е състояла среща с Директора по устойчиво разлавитие на Итака, който разказал за възможностите и предизвикателствата, които градът среща по пътя си към кръгова икономика.

Благодарение на добрата организация на Thilde Møller Larsen и Nikoline Bak от Green Hub Denmark, участниците разшириха възможностите за по-ефективно сътдрудничество с фирми и организации от САЩ в областта на кръговата икономка и градската устойчивост.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image